30-11-2016

Maristen in Nederland


Nieuwe overkoepelende website projecten Westerhelling

Op 7 november jongstleden werd de nieuwe website gelanceerd die alle projecten en activiteiten van de Fraters Maristen op de Westerhelling in Nijmegen samenbrengt: www.leerhuiswesterhelling.nl.

Lees verder »

21-11-2016

Rechten van het kind


Internationale Dag voor de Rechten van het Kind

Op 20 november 1959 hebben de Verenigde Naties de “verklaring van de rechten van het kind” aangenomen. Precies dertig jaar later aanvaardde de Algemene Vergadering van de VN het “verdrag voor de rechten van het kind”. Daarom vieren we elk jaar op 20 november de “internationale dag voor de rechten van het kind”.

Lees verder »

15-11-2016

Maristen in Europa


Vergaderingen Europese Raden

Van zondag 30 oktober t/m zaterdag 5 november waren de leden van de vijf Europese Provinciale Raden bijeen in Guardamar (Spanje). Onze Provinciale Raad maakte hier­van gebruik om zelf een vergadering te houden op 30 oktober. De leden van de Alge­me­ne Raad waren van 31 oktober t/m 3 november ook aanwezig voor een uitgebreide ver­gadering van de Algemene Raad. Lees verder »

31-10-2016

Maristen in Duitsland


De Maristenwereld op bezoek in Mindelheim

De Maristenwereld op bezoek in Mindelheim. Zo zou je het korte bezoek van Frater John Klein (New York, USA) en Frater Paterno Corpus (General Santos, Filipijnen) in oktober kunnen beschrijven. Frater Paterno is directeur van een school met 8000 leer­lingen. Frater John leidt een integratieproject voor illegale Mexicaanse immigranten. Deze beide fraters kwamen naar het Maristenkolleg om in het kader van het gods­dienst­onderwijs te vertellen over hun ervaringen in sociale projecten in hun land.

Lees verder »

20-10-2016

Fraters en leken


Bijeenkomst commissies “Fraters-Leken” van de vijf continenten

Van 3 t/m 8 oktober waren 50 fraters en leken bijeen in Notre Dame de l’Hermitage om voorstellen over het leven van de Maristen uit te werken voor het 22e Algemeen Ka­pit­tel. Onze Provincie werd vertegenwoordigd door Wolfgang Hacker en Christian Die­pold, beiden leraar aan het Maristenkolleg in Mindelheim. Wolfgang is ook de af­ge­vaardigde van de Provincie in de Europese commissie “Fraters-Leken”.

Lees verder »

Fraters Maristen

europafront

De vijf landen van de Provincie West- en Midden-Europa:

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login