16 april 2018


Labyrint

Het labyrint in de tuin van de Westerhelling

 

Laatst kwam één van de gasten in het Stiltehuis naar me toe met de vraag waar ze het labyrint kon vinden. Ik had er de avond daarvoor over verteld. Ze had ondertussen het bord wat erbij staat –met uitleg erover- gevonden, maar wist toen nog niet wat ze moest doen. Ik legde haar nog eens uit dat ze kon beginnen bij de vijf bredere stenen. Toen zei ze “maar ik heb het labyrint niet gevonden”. Waarop ik aan haar uitlegde dat het links naast het bord te vinden is. “oh, dat ronde ding!“ zei ze toen verbaasd. Dit zegt misschien iets over de bekendheid van labyrinten. Het kan zijn dat ze een doolhof in haar hoofd had met hoge heggen, of helemaal geen beeld, ik weet het niet. Het verraste me en ik moest ik erom glimlachen.

We merken wel vaker dat het labyrint niet zo bekend is bij mensen. Dat het een grote aantrekkingskracht heeft, is wel duidelijk geworden het afgelopen jaar.

 

In februari 2017 is Gerard Löbker –Karmeliet- begonnen met het bouwen van een labyrint in de tuin van de Fraters Maristen op de Westerhelling in Nijmegen. Het heeft dezelfde vorm als het labyrint in de kathedraal van Chartres. Gerard gebruikte puin en mooie tweedehands bakstenen in verschillende kleuren. Hij werkte met de hand en eenvoudig gereedschap in een meditatieve sfeer. Het hele pad, heen en terug, is bijna 1 kilometer.

Het idee voor het labyrint kwam van fr. Gerard de Haan. Hij opperde dat het mooi kon zijn het 200 bestaan van de fraters Maristen te markeren door de komst van een labyrint. En dat het mooi is, is gebleken. Het is een opvallende verschijning, brengt een hele serene sfeer met zich mee, zorgt voor verbinding in de tuin en nodigt je vriendelijk uit om een kleine pelgrimstocht te maken.

Op de jaarlijkse Champagnatviering in juni werd het labyrint feestelijk geopend.

Fr. Gerard de Haan sprak daarbij een zegenwens uit en zei: “Ga op weg, je hoofd weet niet waar je voeten je hart brengen.”

 

Dat hoort bij het lopen van een labyrint. Je weet niet wat je zult gaan ervaren. Je kunt er niet in verdwalen, dat geeft moed om op weg te gaan. De weg naar binnen is net zo lang als de weg naar buiten. In het midden kun je een tijdje verblijven. Vragen die je je dan zou kunnen stellen zijn; Wat heb ik ervaren op mijn weg? Wat zegt dat mij? Wat zou ik daarvan weer mee naar buiten willen nemen, de wereld in? En dan loop je dezelfde weg terug, tot je weer bij het beginpunt uitkomt. De wegen van dit labyrint zijn onvoorspelbaar, soms ben je dicht bij het midden en dan daarna ineens weer helemaal in de buitenste ring. En dan plotseling sta je in het midden. Herken je dat misschien uit je ‘echte’ leven?

 

Sinds het labyrint er is, heeft ze al heel wat mensen geraakt. Laatst vertelde iemand me dit:

“Ik merkte dat ik bang was om fout te lopen.Toen keek ik goed en zag ik verderop de voetstappen van anderen. Op dat moment realiseerde ik me dat ik dat vaak doe, anderen volgen. Ik wil juist meer vertrouwen hebben in mijn eigen weg”.

Iemand in een burn-out zei:

“Ik vond het lopen van het labyrint fijn omdat ik me realiseerde dat de heenweg net zo lang is als de terugweg. Waar ik nu sta in mijn leven is ook niet plotseling gekomen. De weg terug mag dus ook een tijd duren.”

Eén van de gasten die nogal worstelde met perfectionisme had deze ervaring:

“Ik heb twee keer het labyrint gelopen. De eerste keer werd ik al gegrepen door de mooie rode boom (Japanse Esdoorn) naast het labyrint. De 2e keer zag ik dat de boom naast de mooie rode blaadjes ook dorre bladeren had. Dat raakte me omdat de boom nog steeds mooi was, ook met die dorre bladeren. Ik besefte me dat ik ook niet perfect hoef te zijn, dorre bladeren mag hebben en dan nog steeds mooi ben.”

 

Vanuit één van de kamers in het Stiltehuis kijk je recht op het labyrint. Afgelopen zomer zag iemand er in de schemering een vos overheen lopen. De moestuin met veel bloemen erachter begint nu alweer een beetje uit te lopen. De narcissen werpen hun blikken al op het labyrint. De vrouwenmantels aan de rand steken ook hun eerste kopjes weer boven de grond uit. Laat maar komen de lente. Hopelijk kunnen nog vele jaren allerlei mensen het labyrint bewandelen.Voor het eerst, of keer op keer met weer een nieuwe ervaring om mee te nemen hun leven in, de wereld in.

 

 

21 september 2017

Maristen in Europa


De Maristen in Siracusa en het immigratiedrama in Europa

In navolging van de uitnodiging van de Algemeen Overste van de Fraters Maristen, Frater Emili Turú, in zijn brief “De dans van de zending”, werden nieuwe internationale communiteiten gevormd met het doel als Maristen van Champagnat een antwoord te geven op de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd 200 jaar na de stich­ting van het Instituut. En zo ontstond het Project Lavalla200>. Als onderdeel daarvan werd in oktober 2016 voor Europa de Maristencommuniteit van Siracusa (Sicilië) ge­opend, die zich hoofdzakelijk richt op kinderen en tieners die zonder begeleiding in Italië arriveren, als vluchteling of immigrant.

Lees verder »

14 september 2017

Algemeen Kapittel


Eerste week van het Algemeen Kapittel

Graag geven we hier een indruk van de eerste dagen van het Algemeen Kapittel, dat op 8 september begon en plaatsvindt in Rionegro in Colombia.

Lees verder »

8 september 2017

Algemeen Kapittel


Interview met de Algemeen Overste, Frater Emili Turú

Het mandaat van Frater Emili Turú als Algemeen Overste van de Fraters Maristen eindigt tijdens het Algemeen Kapittel, dat vandaag begint in Rionegro (bij Medellín in Colombia). Enkele dagen eerder beantwoordde hij op de website van het Instituut, www.champagnat.org, enkele vragen tijdens een interview.

Lees verder »

31 augustus 2017

Maristen in de wereld


Een gevoel van thuis… aan de andere kant van de wereld

Een conferentiezaal. Mensen zitten aan tafels, bekijken in stilte enkele afbeeldingen. Eigenlijk een heel gewone conferentiesituatie (overigens ben ik degene met het paarse shirt). MAAR: Alle mensen op de foto zijn leraar of directeur van een van de 53 Ma­ris­tenscholen in Australië. De conferentiezaal bevindt zich in een katholiek centrum in Melbourne. Lees verder »

22 augustus 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: Provinciebijeenkomst in L’Hermitage

Zestig fraters en leken uit de Provincie West- en Midden-Europa waren van 11 t/m 14 augustus bij elkaar in L’Hermitage om het 200-jarig bestaan van het Instituut te vieren. Eerder dit jaar gaf Frater Seán Sammon voor fraters in de Provincie een workshop over het Vaticaanse document over de frater in de Kerk. De Provinciebijeenkomst ging over spiritualiteit en zending, met als thema “Een brug naar de toekomst”. Lees verder »

15 augustus 2017

Algemeen Kapittel


Voorbereiding op het Algemeen Kapittel

Op vrijdag 8 september wordt het 22e Algemene Kapittel van de Fraters Maristen ge­opend in Rionegro in Colombia. We verwijzen u graag naar de speciale kapittelpagina die is gemaakt op de website van het Instituut, www.champagnat.org, in de vier offi­ciële talen van het Instituut (Engels, Frans, Portugees, Spaans).

Lees verder »

20 juli 2017

Maristenzending


Zendingsraad Provincie officieel van start

Op 2 en 3 juni vond de officiële start van de eerste Zendingsraad van de Provincie plaats in Annecy (Frankrijk). De raad is gecreëerd op basis van aanbevelingen van het Provinciaal Kapittel van april 2016 om nieuwe structuren te ontwikkelen ter bevor­de­ring van de Maristenzending in de Provincie.

Lees verder »

11 juli 2017

Erelidmaatschap


Alfred Urban erelid van de congregatie

Op 19 mei jongstleden werd de heer Alfred Urban, een gepensioneerde leraar van de Maristen Realschule Cham, tijdens een plechtige viering onderscheiden, door Pro­vin­ciaal Overste Frater Brendan Geary, met het erelidmaatschap van de congregatie der Fraters Maristen.

Lees verder »

6 juni 2017

Feestdag Marcellinus Champagnat


Boodschap van de Algemeen Overste

De boodschap voor de feestdag van de heilige Marcellinus Champagnat die op 6 juni dit jaar van de Algemeen Overste komt, hangt samen met het 200-jarig bestaan van het Instituut en het 22e Algemeen Kapittel.

“Ik nodig jullie uit tot het vieren van de 6e juni in verbondenheid met Maristen overal ter wereld en in dezelfde geest als die van het feest op de 2e januari dit jaar: God onze dank uitspreken voor het geschenk van het charisma van Champagnat aan de Kerk en de wereld; vergiffenis vragen voor ons gebrekkige vertrouwen in Gods Geest; onze inzet voor Maristenleven en -zending hernieuwen.”

Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login