21 september 2017

Maristen in Europa


De Maristen in Siracusa en het immigratiedrama in Europa

In navolging van de uitnodiging van de Algemeen Overste van de Fraters Maristen, Frater Emili Turú, in zijn brief “De dans van de zending”, werden nieuwe internationale communiteiten gevormd met het doel als Maristen van Champagnat een antwoord te geven op de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd 200 jaar na de stich­ting van het Instituut. En zo ontstond het Project Lavalla200>. Als onderdeel daarvan werd in oktober 2016 voor Europa de Maristencommuniteit van Siracusa (Sicilië) ge­opend, die zich hoofdzakelijk richt op kinderen en tieners die zonder begeleiding in Italië arriveren, als vluchteling of immigrant.

Lees verder »

14 september 2017

Algemeen Kapittel


Eerste week van het Algemeen Kapittel

Graag geven we hier een indruk van de eerste dagen van het Algemeen Kapittel, dat op 8 september begon en plaatsvindt in Rionegro in Colombia.

Lees verder »

8 september 2017

Algemeen Kapittel


Interview met de Algemeen Overste, Frater Emili Turú

Het mandaat van Frater Emili Turú als Algemeen Overste van de Fraters Maristen eindigt tijdens het Algemeen Kapittel, dat vandaag begint in Rionegro (bij Medellín in Colombia). Enkele dagen eerder beantwoordde hij op de website van het Instituut, www.champagnat.org, enkele vragen tijdens een interview.

Lees verder »

31 augustus 2017

Maristen in de wereld


Een gevoel van thuis… aan de andere kant van de wereld

Een conferentiezaal. Mensen zitten aan tafels, bekijken in stilte enkele afbeeldingen. Eigenlijk een heel gewone conferentiesituatie (overigens ben ik degene met het paarse shirt). MAAR: Alle mensen op de foto zijn leraar of directeur van een van de 53 Ma­ris­tenscholen in Australië. De conferentiezaal bevindt zich in een katholiek centrum in Melbourne. Lees verder »

22 augustus 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: Provinciebijeenkomst in L’Hermitage

Zestig fraters en leken uit de Provincie West- en Midden-Europa waren van 11 t/m 14 augustus bij elkaar in L’Hermitage om het 200-jarig bestaan van het Instituut te vieren. Eerder dit jaar gaf Frater Seán Sammon voor fraters in de Provincie een workshop over het Vaticaanse document over de frater in de Kerk. De Provinciebijeenkomst ging over spiritualiteit en zending, met als thema “Een brug naar de toekomst”. Lees verder »

15 augustus 2017

Algemeen Kapittel


Voorbereiding op het Algemeen Kapittel

Op vrijdag 8 september wordt het 22e Algemene Kapittel van de Fraters Maristen ge­opend in Rionegro in Colombia. We verwijzen u graag naar de speciale kapittelpagina die is gemaakt op de website van het Instituut, www.champagnat.org, in de vier offi­ciële talen van het Instituut (Engels, Frans, Portugees, Spaans).

Lees verder »

20 juli 2017

Maristenzending


Zendingsraad Provincie officieel van start

Op 2 en 3 juni vond de officiële start van de eerste Zendingsraad van de Provincie plaats in Annecy (Frankrijk). De raad is gecreëerd op basis van aanbevelingen van het Provinciaal Kapittel van april 2016 om nieuwe structuren te ontwikkelen ter bevor­de­ring van de Maristenzending in de Provincie.

Lees verder »

11 juli 2017

Erelidmaatschap


Alfred Urban erelid van de congregatie

Op 19 mei jongstleden werd de heer Alfred Urban, een gepensioneerde leraar van de Maristen Realschule Cham, tijdens een plechtige viering onderscheiden, door Pro­vin­ciaal Overste Frater Brendan Geary, met het erelidmaatschap van de congregatie der Fraters Maristen.

Lees verder »

6 juni 2017

Feestdag Marcellinus Champagnat


Boodschap van de Algemeen Overste

De boodschap voor de feestdag van de heilige Marcellinus Champagnat die op 6 juni dit jaar van de Algemeen Overste komt, hangt samen met het 200-jarig bestaan van het Instituut en het 22e Algemeen Kapittel.

“Ik nodig jullie uit tot het vieren van de 6e juni in verbondenheid met Maristen overal ter wereld en in dezelfde geest als die van het feest op de 2e januari dit jaar: God onze dank uitspreken voor het geschenk van het charisma van Champagnat aan de Kerk en de wereld; vergiffenis vragen voor ons gebrekkige vertrouwen in Gods Geest; onze inzet voor Maristenleven en -zending hernieuwen.”

Lees verder »

17 maart 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: Maristendag in Ierland

De Maristen in Ierland vierden op zaterdag 11 maart het 200-jarig bestaan van ons Instituut met een feestelijke bijeenkomst in het St. Patrick’s College in Maynooth. Frater Brendan Geary, Provinciaal Overste, was daarbij aanwezig evenals de Fraters David Hall en Tony Leon uit Australië. Zij beiden bezochten voor en na de fees­te­lijk­heden de drie Ierse middelbare scholen om kennis te maken met de medewerkers en de leerlingen van het programma “jonge Maristenleiders”. Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login