7 november 2014

Duitsland


100 jaar Maristen in Duitsland 1914 – 2014

In een volle kloosterkerk in Furth begon op 11 oktober de plechtige viering ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de fraters in Duitsland. Daarna hieven de aanwezigen in de tuin van de school het glas op de jubilarissen. Aansluitend begon het officiële gedeelte in de aula, met afwisselend toespraken en muzikale uitvoeringen. Een feestelijk Beiers buffet, vergezeld van Beiers bier, sloot de geslaagde jubileumviering af. Lees verder »

16 oktober 2014

Nederland


Opening opvanghuis jongeren

Onder grote belangstelling is op 4 oktober het “Huis om te Zijn” in Nijmegen geopend. Religieuze bewogenheid vormt de grondslag van dit opvanghuis, waar jongens van 12 tot en met 17 jaar uit Nijmegen-West een tijdelijke plek geboden wordt om tot rust te komen. Het is een initiatief van twee congregaties: de Fraters Maristen en de Zusters Dominicanessen van Neerbosch. Lees verder »

7 oktober 2014

Duitsland


100 jaar Maristen in Duitsland 1914 – 2014

Het jaar 1914 is het oprichtingsjaar van de Duitse Maristen. Het jubileum dat dit jaar kan worden gevierd, brengt vele vrienden bij elkaar: Fraters Maristen, leken-Maristen, medewerkers en jonge mensen met wie zij in deze honderd jaar in binnen- en buitenland verbonden zijn geweest. Het is een jubileum dat niet alleen een gedenkdag van de fraters en hun vrienden wil zijn, maar ook een gelegenheid vormt om een blik op de geschiedenis van de Maristen in Duitsland te werpen. En het nodigt uit tot een hernieuwde bewustwording van de zending van de Maristen voor vandaag en morgen. Lees verder »

18 september 2014

Duitsland


Assemblee van de Duitse fraters

Op zaterdag 13 september kwamen de Duitse fraters bijeen in Furth om over de huidige situatie in Duitsland en over hun zending in de toekomst te praten. Het was de eerste assemblee van de Duitse fraters en vrijwel allemaal namen zij eraan deel, ook degenen die in het buitenland in de zending werken. Lees verder »

11 september 2014

Maristen in Europa


Retraite voor Europese fraters

Eind juli was er in Valladolid (Spanje) een retraite voor fraters uit de vijf Europese Provincies, in de leeftijd van 45 t/m 65 jaar. Lees verder »

10 juli 2014

België


Bijeenkomst rond het thema solidariteit

Op 28 juni was er in ons huis in Habay een bijeenkomst rond het thema solidariteit. Van de 17 personen die waren uitgenodigd konden er 11 komen. Er waren vrijwel evenveel fraters als leken, die heel verschillende ervaringen op het vlak van solidariteit meebrachten: randgroepen en armoede in de directe omgeving, gezondheidsprojecten in het buitenland, vorming en evangelisatie in het onderwijs. Lees verder »

1 juli 2014

Herdenking


Frater Chris Mannion: 20 jaar na zijn dood

Frater Chris Mannion, lid van de Algemene Raad, werd op 1 juli 1994 vermoord in Rwanda, samen met Frater Joseph Rushagajiki. Twintig jaar na die vreselijke gebeurtenis herdenken we zijn leven aan de hand van herinneringen van zijn vriend Frater Stephen Smyth. Lees verder »

27 juni 2014

Geestelijk leven


Bijeenkomst in Habay-la-Vieille

Op vrijdag 20 juni kwamen in Habay-la-Vieille fraters uit onze Provincie bijeen die in hun communiteit verschillende taken uitoefenen. Pater Gero McLoughlin, een in Edinburgh (Schotland) woonachtige Jezuïet, leidde de workshop. Lees verder »

16 juni 2014

Onderwijs


Conferentie Maristenonderwijs

Van 6 t/m 9 juni vond de Conferentie over Maristenonderwijs plaats die door onze Province West- en Midden-Europa was georganiseerd. De conferentie werd gehouden in Guardamar in Spanje en bracht 70 deelnemers bij elkaar, fraters en leken uit de vijf landen van de Provincie, enkele Paters Maristen en leken die verbonden zijn aan onze scholen of andere Maristenprojecten. Lees verder »

10 juni 2014

Solidariteit


Bezoek aan hulporganisaties in Duitsland

Eind mei bezochten Frater Mario Meuti, de directeur van het FMSI-kantoor in Rome, en mevrouw Angela Petenzi, projectcoördinator, een aantal centra van Duitse hulporganisaties. Frater Heinrich Schamberger begeleidde hen naar Aken in het aartsbisdom Keulen voor de organisaties Misereor, Missio en Päpstliches Missions-werk der Kinder (PMK), en vervolgens naar het kantoor van Adveniat in Essen. Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login