17 maart 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: Maristendag in Ierland

De Maristen in Ierland vierden op zaterdag 11 maart het 200-jarig bestaan van ons Instituut met een feestelijke bijeenkomst in het St. Patrick’s College in Maynooth. Frater Brendan Geary, Provinciaal Overste, was daarbij aanwezig evenals de Fraters David Hall en Tony Leon uit Australië. Zij beiden bezochten voor en na de fees­te­lijk­heden de drie Ierse middelbare scholen om kennis te maken met de medewerkers en de leerlingen van het programma “jonge Maristenleiders”. Lees verder »

2 maart 2017

Maristen in Europa


Project “Lavalla200>”: eerste indrukken van de nieuwe communiteit

De leden van de nieuwe Europese communiteit in het project “Lavalla200>” hebben een filmpje gemaakt waarin zij vertellen over hun eerste maanden in Siracusa (Sicilië). “Het is bedoeld om te laten zien wie er bij dit project horen en welke uitdagingen we tegenkomen,” zegt Mario Araya, een van de communiteitsleden. “Het is een nieuwe ma­nier om de zending te leven en een nieuwe vorm van samenleven als leken en fraters.”

Lees verder »

20 februari 2017

Maristen in de wereld


Jubileummis project “Wereldburgers”

Tien jaar geleden, in januari 2007, gingen twee medewerkers van de school Lawside Academy in Dundee naar India om contacten aan te knopen met de Fraters Maristen in Mangamanuthu en Trichy. Het doel van die reis was te kijken naar mogelijkheden om de fraters daar hulp te bieden in hun werk met de Dalits (de laagste groep in de sa­menleving) in het dorpje Mangamanuthu en in het project “Rainbow” (Regenboog), opgericht om zorg te bieden aan moeders en kinderen met HIV.

Lees verder »

15 februari 2017

Maristen in de wereld


Het voorrecht leerling te zijn op een Maristenschool

De middelbare school Maristen-Realschule in Cham is zich bewust van haar ver­plich­ting ten opzichte van het internationale erfgoed van de stichter van de orde, Mar­cel­linus Champagnat, en steunt al tientallen jaren allerlei projecten van de Maristen in arme landen. Dankzij deze verstrekkende contacten komen fraters of andere personen met een betrokkenheid bij de Maristen uit de hele wereld naar de school in Cham om de leerlingen uit de eerste hand te vertellen over de cultuur, bijzonderheden en pro­blemen van het betreffende land. Lees verder »

7 februari 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: Genval en Habay vieren Maristenjubileum

Een flinke groep mensen kwam op 2 januari ’s middags bijeen in Genval. De kans om een 200-jarig jubileum te vieren doet zich niet vaak voor, zeker niet als het om een familieaangelegenheid gaat. Dat vroeg om een groter samenzijn. En dat is wat Marist zijn is: mensen die bij elkaar komen om samen feest te vieren en met elkaar te delen.

Lees verder »

31 januari 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: De tafel vertelt…

Op 7 januari jongstleden kwam een groep van zo’n 60 à 70 personen bijeen in de Ont­moe­tingskerk in Nijmegen om de 200e verjaardag van het Instituut van de Fraters Maristen te vieren. Er waren drie Fraters Maristen en twee Paters Maristen en verder leken, de meesten van hen jongvolwassenen die aan projecten van de fraters in Nij­me­gen deelnemen of hebben deelgenomen. De warme ontvangst stond in contrast met de plotselinge inval van winters weer in Nederland.

Lees verder »

19 januari 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: de Maristenwereld viert feest

Het 200-jarig bestaan van het Instituut van de Fraters Maristen is in de eerste weken van 2017 op allerlei manieren gevierd. Hier vindt u enkele indrukken uit Europa en de rest van de wereld.

Lees verder »

2 januari 2017

1817-2017


200-jarig bestaan van het Instituut

Lees verder »

19 december 2016

Maristen in Europa


Project “Lavalla200>”: nieuwe Europese communiteit op Sicilië

Op 2 januari 2017 bestaat het Maristeninstituut 200 jaar. In de brieven die Frater Emili Turú, Algemeen Overste, de afgelopen jaren heeft geschreven in het kader van de voor­bereiding op dat jubileum, schreef hij onder andere over een nieuw project: “in­ter­na­tionale communiteiten voor een nieuw begin”. Hij vroeg alle Ma­risten van Cham­pag­nat: “dat je voor God onderscheidt of jij je geroepen voelt om je thuisland te verlaten en je te vestigen in een internationale communiteit elders in de wereld.”

Lees verder »

13 december 2016

Maristen in de wereld


200-jarig bestaan Maristeninstituut en #MillionMarists

Op 2 januari 2017 viert het Instituut van de Fraters Maristen zijn 200-jarig bestaan. De Maristen van Champagnat bereiden zich al drie jaar voor op deze historische ge­beur­te­nis, die ook een nieuw begin betekent. Zoals bij een triduüm zijn deze drie jaar een ge­legenheid om stil te staan bij drie aspecten van de Maristenroeping: de zending tij­dens het Jaar van Montagne (2014-2015); verbondenheid in het Jaar van Four­viè­re (2015-2016) en, sinds augustus 2016, spiritualiteit in het Jaar van La Valla.

Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login