8 december 2016

Maristen in Europa


Een week vol inspiratie…

Van 14 t/m 18 november was er in Nijmegen, in de communiteit De Westerhelling, een week van ontmoeten en ontdekken, waarbij de deelnemers kennis maakten met de di­ver­se projecten en activiteiten die de Fraters Maristen in Nederland en hun mede­wer­kers runnen. Dit initiatief viel in het kader van een vormingstraject op Europees niveau voor fraters en leken-Maristen met het doel hen voor te bereiden op het overnemen van verantwoordelijkheden in Maristenprojecten in de toekomst.

Lees verder »

30 november 2016

Maristen in Nederland


Nieuwe overkoepelende website projecten Westerhelling

Op 7 november jongstleden werd de nieuwe website gelanceerd die alle projecten en activiteiten van de Fraters Maristen op de Westerhelling in Nijmegen samenbrengt: www.leerhuiswesterhelling.nl.

Lees verder »

21 november 2016

Rechten van het kind


Internationale Dag voor de Rechten van het Kind

Op 20 november 1959 hebben de Verenigde Naties de “verklaring van de rechten van het kind” aangenomen. Precies dertig jaar later aanvaardde de Algemene Vergadering van de VN het “verdrag voor de rechten van het kind”. Daarom vieren we elk jaar op 20 november de “internationale dag voor de rechten van het kind”.

Lees verder »

15 november 2016

Maristen in Europa


Vergaderingen Europese Raden

Van zondag 30 oktober t/m zaterdag 5 november waren de leden van de vijf Europese Provinciale Raden bijeen in Guardamar (Spanje). Onze Provinciale Raad maakte hier­van gebruik om zelf een vergadering te houden op 30 oktober. De leden van de Alge­me­ne Raad waren van 31 oktober t/m 3 november ook aanwezig voor een uitgebreide ver­gadering van de Algemene Raad. Lees verder »

31 oktober 2016

Maristen in Duitsland


De Maristenwereld op bezoek in Mindelheim

De Maristenwereld op bezoek in Mindelheim. Zo zou je het korte bezoek van Frater John Klein (New York, USA) en Frater Paterno Corpus (General Santos, Filipijnen) in oktober kunnen beschrijven. Frater Paterno is directeur van een school met 8000 leer­lingen. Frater John leidt een integratieproject voor illegale Mexicaanse immigranten. Deze beide fraters kwamen naar het Maristenkolleg om in het kader van het gods­dienst­onderwijs te vertellen over hun ervaringen in sociale projecten in hun land.

Lees verder »

20 oktober 2016

Fraters en leken


Bijeenkomst commissies “Fraters-Leken” van de vijf continenten

Van 3 t/m 8 oktober waren 50 fraters en leken bijeen in Notre Dame de l’Hermitage om voorstellen over het leven van de Maristen uit te werken voor het 22e Algemeen Ka­pit­tel. Onze Provincie werd vertegenwoordigd door Wolfgang Hacker en Christian Die­pold, beiden leraar aan het Maristenkolleg in Mindelheim. Wolfgang is ook de af­ge­vaardigde van de Provincie in de Europese commissie “Fraters-Leken”.

Lees verder »

6 oktober 2016

Communiteitsbijeenkomsten


Nieuws uit België

De fraters in België hadden onlangs tweemaal een speciale bijeenkomst, waarvan zij hier verslag doen.
Lees verder »

26 september 2016

Maristenonderwijs


Cursusdag voor Maristenleerlingen in Ierland

Een groep van 30 leerlingen en 6 coördinatoren is in september begonnen aan de cur­sus “Marist Student Leadership”. De drie scholen in Ierland die daaraan meedoen zijn het Moyle Park College in Dublin, het Marian College in Dublin en het Marist College in Athlone. Het is een stimulerend programma dat wordt geleid door de coördinator voor Maristenonderwijs in de Provincie, in samenwerking met het Kinharvie Institute in Schotland.

Lees verder »

1 september 2016

Champagnat-beweging


Bijeenkomst fraters en leken in El Escorial (Spanje)

Van 24 t/m 27 augustus was er vanuit de Champagnat-beweging van de Maris­ten­familie (MCFM) een bijeenkomst voor afgevaardigden van de teams van de Europese Provincies die de verschillende fraterniteiten steunen en begeleiden, met het doel hun plannen en verwachtingen te concretiseren en op één lijn te brengen.

Lees verder »

22 augustus 2016

Maristenonderwijs


Presentatie nieuw onderwijsmateriaal voor Maristenscholen

Met groot genoegen presenteert het team voor Maristenonderwijs in West- en Midden-Europa het nieuwe onderwijsmateriaal voor de Provincie. Het materiaal wordt ter be­schikking gesteld aan alle scholen en projecten in de Provincie, die het eventueel in hun eigen taal kunnen vertalen.

Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login