11 augustus 2016

Fourvière


Ontmoeting in Fourvière

Ongeveer 1000 Fraters, Paters, Zusters en Jongeren waren op 23 juli in de Basiliek van Fourvière in Lyon bij elkaar gekomen om feestelijk te herdenken dat 200 jaar geleden de Sociëteit van Maria was gesticht door twaalf jonge priesters en seminaristen. Dat plan had bij hen vorm gekregen toen ze nog samen op het Seminarie van Lyon waren.

Lees verder »

21 juli 2016

Dare to Dream


Internationale bijeenkomst Maristenjongeren in Lyon

De communiteit van Genval stuurt een groet aan de jongeren die in Lyon zijn voor de internationale jongerenbijeenkomst, die voorafgaat aan de Wereldjongerendagen in Krakau. De communiteit schrijft: “We bidden voor al die jonge mensen die de vier Maristentakken vertegenwoordigen: paters, fraters, zusters en missiezusters.”

Lees verder »

6 juli 2016

Brief uit Aleppo


Doordrongen van oorlog…

“De oorlog is ons dagelijks leven.
We weigeren aan te schuiven bij het banket waartoe hij ons uitnodigt…
We kiezen voor het leven…
We kiezen voor de ander…
in zijn ellende en in zijn wil om te leven en te overleven.”

Lees verder »

23 juni 2016

Brief Algemeen Overste


“Fourvière: de revolutie van de tederheid”

Algemeen Overste Frater Emili Turú heeft een brief gericht aan de Maristen van Cham­pag­nat gepubliceerd. Hij schrijft de brief in het kader van het Fourvière-jaar, dat op 23 juli eindigt met de feestelijkheden waarmee de belofte wordt herdacht die de eerste Maristen 200 jaar geleden in Fourvière deden.

Lees verder »

9 juni 2016

Provinciebijeenkomst


Guardamar, 3-6 juni 2016

“Journeying the Marist way” – Als Maristen onderweg, dat was het thema voor de tweede Provinciebijeenkomst over Maristenonderwijs. Een vijftigtal Maristen, fraters en leken, uit de vijf landen van onze Provincie ontmoette elkaar van 3 t/m 6 juni in Guardamar.

Lees verder »

7 juni 2016

Maristen in Europa


Vergadering CEM in Lissabon

Van 23 t/m 25 mei waren de leden van de CEM (Europese Maristenconferentie) bijeen in Lissabon (Portugal), in het retraitehuis van de Dehonianen of ook Priesters van het Heilig Hart van Jezus.

Lees verder »

2 juni 2016

Barmhartigheid


Boodschap voor de feestdag van de heilige Marcellinus Champagnat

Dit jaar draait de boodschap van de Algemeen Overste voor de feestdag van de heilige Marcellinus Champagnat, op 6 juni, om het Fourvière-Jaar en het Jubeljaar van de Barmhartigheid. “Champagnat en zijn jonge vrienden van het seminarie droomden van een Kerk met het gezicht van Maria, dat wil zeggen, met een hart dat ten diepste barm­hartig is,” onderstreept Frater Emili Turú. “Ze droomden van een christelijke ge­meen­schap die zou leven en werken vanuit barmhartigheid.”

Lees verder »

26 mei 2016

Oorsprong van het Instituut


26 Belgen en 9 Nederlanders op pelgrimstocht naar L’Hermitage

In de week van Hemelvaart maakten twee groepen fraters en leken uit onze Provincie een reis naar L’Hermitage; de ene uit België, de andere uit Nederland.

Lees verder »

19 mei 2016

Onderwijs


Start programma “Marist Student Leadership”

Onlangs ging dit programma van start op Ierse Maristenscholen als initiatief van en voor het Maristenonderwijs in West- en Midden-Europa. Het is een stimulerend nieuw programma dat leerlingen ertoe aanzet hun leidinggevende kwaliteiten te ontplooien en zo medeleerlingen te steunen en de hele gemeenschap van dienst te zijn. Lees verder »

16 mei 2016

Maristenfamilie


Pinksterbijeenkomst Cham: “Barmhartigheid – wat is dat?”

Twee weken voor het pinksterfeest werd op de Maristen-Realschule in Cham de pink­ster­bijeenkomst 2016 gehouden, waaraan leerlingen, oud-leerlingen van de vereniging Freunde der Maristen-Realschule Cham (FMC), fraters en bekenden deelnamen. De bijeenkomst was wederom voorbereid door een enthousiaste groep van de FMC, met medewerking van godsdienstleraar Johann Staudner.

Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login