28 januari 2016

Solidariteit


FMSI bedankt donateurs

In afwachting van de afronding van het complete jaaroverzicht van 2015 voor wat be­treft de giften die zijn ingezameld en gebruikt, bedankt FMSI (Maristenstichting voor In­ter­na­tionale Solidariteit) haar donateurs voor hun steun aan de activiteiten van FMSI in het afgelopen jaar. Lees verder »

6 januari 2016

België


Bezinningsdag voor Belgische fraters

Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst van fraters van 70 jaar en jonger werd be­slo­ten een bezinningsdag te organiseren voor alle fraters in België die zich daarvoor in­teresseren. En zo verzamelden zich op 30 december twaalf fraters in de norbertijner abdij in Leffe, bij Dinant, om het jaar 2015 in een sfeer van gebed en dankzegging af te sluiten.

Lees verder »

15 december 2015

Maristenonderwijs


Nieuwe bronnen voor communicatie en sociale media

Mevrouw Aisling Demaison, de onlangs benoemde coördinator Maristenonderwijs van de Provincie, heeft de volgende bronnen voor communicatie en sociale media ge­cre­eerd:

Lees verder »

7 december 2015

Ierland


Bijeenkomst fraters Ierland

Op zaterdag 28 november kwamen de fraters in Ierland bijeen in de communiteit Moyle Park in Dublin. Frater Brendan opende het samenzijn met een herinnering aan Frater Benedict McGranahan, die op 25 september overleed, en een welkomstwoord voor Frater Wilfrid Harrison, die in de communiteit Marian College in Dublin is komen wonen. Het ochtendprogramma stond volledig in het teken van misbruik en het voor­komen daarvan. Frater Brendan sprak in zijn inleiding over de impact van gevallen van misbruik, die 22 jaar geleden voor het eerst aan het licht kwamen. Er is veel geleerd de laatste twintig jaar. Gelukkig was er in die periode goed leiderschap voor de fraters.

Lees verder »

26 november 2015

Provincieleiding


Derde ambtstermijn voor Provinciaal Overste

De Algemeen Overste heeft in een brief van 10 november aangekondigd dat Frater Bren­dan Geary een derde ambtstermijn zal vervullen als Provinciaal Overste van West- en Midden-Europa.

Lees verder »

20 november 2015

Maristen in Europa


Bijeenkomsten van twee Europese teams: roepingen en zending

Twee commissies die onder de Europese Maristenconferentie (CEM) vallen, het Euro­pese team voor jongerenpastoraat en roepingen en het Europese team voor de zending, hielden eind oktober elk een bijeenkomst. Lees verder »

13 november 2015

Maristen in Duitsland


Nieuws van de scholen in Cham en Mindelheim

De laatste weken gebeurde er van alles bij de Maristen in Cham en Mindelheim, waar­over we hier berichten.

Lees verder »

4 november 2015

Dag van inspiratie


“Frater Henri Vergès, getuige en Marist in een islamitisch land” met Frater Alain Delorme

17 oktober, Habay. Het was de wens van het Belgische team “verbondenheid fraters-leken” om Frater Alain Delorme uit Saint-Paul-Trois-Châteaux in Frankrijk uit te nodi­gen voor een presentatie over het leven van Frater Henri Vergès, een Marist die marte­laar werd in Algerije. Frater Alain was al eens eerder in België geweest, bij de fraters van Genval en Kessel-Lo, om over deze Maristenfiguur te vertellen.

Lees verder »

29 oktober 2015

Solidariteit


Bijeenkomst Europese NGO’s

Van 5 t/m 7 oktober ontmoetten afgevaardigden van Europese non-gouvernementele organisaties (NGO’s) van de Maristen elkaar in het Generalaat in Rome, op uitnodiging van de Maristenstichting voor Internationale Solidariteit (FMSI).
Lees verder »

22 oktober 2015

Maristen in de wereld


Dr. Robert Wicks geeft handreikingen om trauma te voorkomen

Een vooraanstaande Amerikaanse psycholoog die begin september in Libanon een vierdaagse workshop gaf aan Syrische Fraters Maristen en hun vrienden – een groep die bekend is onder de naam “Blauwe Maristen” – heeft een artikel geschreven over die ontmoeting, die hem naar eigen zeggen heeft geïnspireerd. Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login