1 oktober 2015

Solidariteit


Twee congregaties presenteren documentaire over project voor vluchtelingen in Libanon

De Fraters Maristen en de Broeders van de Christelijke Scholen hebben een korte documentaire over het “Fratelli-project” gepresenteerd, waarin zij uitleggen hoe ze jonge vluchtelingen in Libanon helpen. Lees verder »

24 augustus 2015

Maristen in Europa


Bijeenkomst Europees netwerk Maristencommuniteiten

Drie jaar geleden organiseerde de commissie “Frères aujourd’hui” op verzoek van de Europese Maristenconferentie (CEM) een eerste bijeenkomst van fraters van nieuwe communiteiten in de Europese Provincies. Van 8 t/m 12 augustus jongstleden vond in El Escorial (nabij Madrid) een tweede bijeenkomst plaats, die in dezelfde lijn lag als de eerste: het was een gelegenheid voor fraters en leken met een nauwe betrokkenheid bij hun projecten om ervaringen met elkaar te delen, in te gaan op onderwerpen van gemeenschappelijk belang en het onderlinge netwerk te consolideren.

Lees verder »

3 augustus 2015

Einde schooljaar


Champagnatfeest op het Maristenkolleg Mindelheim

Met een feestelijke viering eerde de schoolfamilie de heilige Marcellinus Champagnat tijdens het jaarlijkse schoolfeest aan het einde van het schooljaar. Vele ouders en andere belangstellenden waren ingegaan op de uitnodiging om daarbij aanwezig te zijn.

Lees verder »

23 juli 2015

Voorbereiding jubileum


Start van het Fourvière-jaar

Op 23 juli 2016 vieren we dat twaalf jongemannen, sommigen van hen pas gewijde priesters, anderen nog seminaristen, 200 jaar geleden in de kapel van Fourvière in Lyon de belofte uitspraken de congregatie van de Maristen te gaan stichten. Vandaag, één jaar voor dat jubileum, eindigt het Montagne-jaar in het Instituut en begint het Fourvière-jaar, waarin het centrale onderwerp zal zijn: “De Sociëteit van Maria – broederschap: fraters en leken samen voor de zending”.

Lees verder »

17 juli 2015

Maristen in de wereld


Dublin ontvangt leerlingen en begeleiders uit Provincie Cruz del Sur

Elk jaar verwelkomt het Moyle Park College in Clondalkin honderden fraters en leken uit de hele wereld die komen voor een zomercursus waarmee zij hun kennis van de Engelse taal willen verbeteren. Het is ons een genoegen hier een artikel te presenteren dat op 9 juli in het Spaans verscheen op de website van de Fraters Maristen in de Provincie Cruz del Sur (Argentinië en Uruguay), www.maristas.com.ar

Lees verder »

9 juli 2015

Jubileum


Kerk Maristenkolleg Mindelheim bestaat 65 jaar

De Maristen zijn sinds 1926 in Mindelheim en beschikten van begin af aan over een eigen, vrij grote kapel in het internaats- en schoolgebouw. Al voor de Tweede Wereld-oorlog waren ze bezig met plannen voor de bouw van een kerk op eigen terrein ten behoeve van de school, het internaat, de communiteit en de bevolking in de directe omgeving. Doordat de school in 1937 werd gesloten door de nazi’s, kon de bouw pas na de Tweede Wereldoorlog worden uitgevoerd. Bisschop Joseph Freundorfer wijdde de kerk op 27 juni 1950 aan het Heilig Hart van Jezus, ter herinnering aan het gelijk-namige juvenaat in Arlon.

Lees verder »

2 juli 2015

Provinciebijeenkomst


Bijeenkomst communiteitsvertegenwoordigers

Een twintigtal fraters – communiteitsoversten en -leden met een begeleidende functie, en ieder ander die zich bij dit initiatief vanuit de Provincie wilde aansluiten – nam van 19 t/m 21 juni deel aan een bijeenkomst in Schönstatt, een complex nabij Koblenz.

Lees verder »

23 juni 2015

Leken-Maristen


Vormingscursus voor leken-Maristen

Van 18 mei t/m 2 juni werd in Rome een cursus gehouden voor leken-Maristen uit de hele wereld, met het doel hen te leren hoe zij andere leken-Maristen in hun land kunnen vormen. Lees verder »

18 juni 2015

Sport en solidariteit


Wereldbeker voetbal op het Maristenkolleg Mindelheim

Nadat het Duitse voetbalelftal in 2014 het wereldkampioenschap won, besloot de Duitse voetbalbond de bokaal ter beschikking te stellen voor een reis door het hele land. Er werd een wedstrijd uitgeschreven om hem voor een dag naar je dorp of stad te halen. Vele honderden verenigingen en scholen deden mee; slechts 63 konden winnen. Lees verder »

4 juni 2015

Feestdag Champagnat


Boodschap van de Algemeen Overste

Frater Emili Turú, Algemeen Overste, heeft een filmpje opgenomen met daarin zijn boodschap voor de feestdag van de stichter, de heilige Marcellinus Champagnat, op 6 juni.

Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login