19 december 2014

Maristen in de wereld


Nieuws uit Cambodja

“Sinds ons vorige bericht uit Cambodja is er veel gebeurd, althans, voor ons hier in Sen Monorom. Naast de feestdagen van Ptsjoem Ben (zo iets als Allerzielen) en Bon Om Tuk (water- en maanfestival) was er het begin van het nieuwe schooljaar.” Lees verder »

Maristen in de wereld


Bezoek van twee Indiase fraters aan Schotland

Acht jaar geleden namen personeel en leerlingen van de school Lawside Academy (nu St. Paul`s Academy) in Dundee het initiatief tot de oprichting van het “India Village Project”. Dit project steunt het werk van de Fraters Maristen in het dorpje Mangama-nuthu in India: de middelbare school St. Marcellin`s High School en het “Rainbow Project”, dat hulp geeft aan mensen met aids of HIV en inmiddels ook huizen voorziet voor dorpsbewoners. Lees verder »

27 november 2014

Publicaties


Adventskalender 2014

Deze maand vieren we dat het “Verdrag inzake de rechten van het kind” 25 jaar geleden werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In deze context maken we u er graag op attent dat de adventskalender van dit jaar beschikbaar is op deze website, onder “Publicaties”. Lees verder »

24 november 2014

Nederland


Twintig jaar Stichting Moria

Stichting Moria, die zich inzet voor de nazorg ten behoeve van jonge ex-gedetineerden, bestaat twintig jaar. Om de ervaringen die de mensen van Stichting Moria gedurende twintig jaar in de omgang met “bewoners” (deelnemers aan het programma) hebben opgedaan met anderen te delen, vond op 13 november een conferentie plaats op de thuisbasis van Moria in Nijmegen. Het thema hiervan luidde: Leren balanceren tussen ruimte en regels. Lees verder »

18 november 2014

Spiritualiteit en roeping


Provincieworkshop in Freising

In het weekend van Allerheiligen waren Maristen uit onze Provincie in Freising (Beieren) voor een samenzijn in broederlijke sfeer: een workshop over het onderwerp “spiritualiteit en roeping van Maristen”. Onder de kundige leiding van Frater Tony Leon uit Australië en Bernice Reintjens uit Nederland konden we luisteren naar presentaties, reflecteren aan de hand van diverse technieken en bidden. Lees verder »

13 november 2014

Ierland


“Maristenweek” aan het Moyle Park College

Een “Maristenweek” aan het Moyle Park College: iets nieuws en opwindends voor onze hele schoolgemeenschap, en een direct resultaat van de Maristenconferentie van afgelopen juni in Guardamar. Lees verder »

7 november 2014

Duitsland


100 jaar Maristen in Duitsland 1914 – 2014

In een volle kloosterkerk in Furth begon op 11 oktober de plechtige viering ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de fraters in Duitsland. Daarna hieven de aanwezigen in de tuin van de school het glas op de jubilarissen. Aansluitend begon het officiële gedeelte in de aula, met afwisselend toespraken en muzikale uitvoeringen. Een feestelijk Beiers buffet, vergezeld van Beiers bier, sloot de geslaagde jubileumviering af. Lees verder »

16 oktober 2014

Nederland


Opening opvanghuis jongeren

Onder grote belangstelling is op 4 oktober het “Huis om te Zijn” in Nijmegen geopend. Religieuze bewogenheid vormt de grondslag van dit opvanghuis, waar jongens van 12 tot en met 17 jaar uit Nijmegen-West een tijdelijke plek geboden wordt om tot rust te komen. Het is een initiatief van twee congregaties: de Fraters Maristen en de Zusters Dominicanessen van Neerbosch. Lees verder »

7 oktober 2014

Duitsland


100 jaar Maristen in Duitsland 1914 – 2014

Het jaar 1914 is het oprichtingsjaar van de Duitse Maristen. Het jubileum dat dit jaar kan worden gevierd, brengt vele vrienden bij elkaar: Fraters Maristen, leken-Maristen, medewerkers en jonge mensen met wie zij in deze honderd jaar in binnen- en buitenland verbonden zijn geweest. Het is een jubileum dat niet alleen een gedenkdag van de fraters en hun vrienden wil zijn, maar ook een gelegenheid vormt om een blik op de geschiedenis van de Maristen in Duitsland te werpen. En het nodigt uit tot een hernieuwde bewustwording van de zending van de Maristen voor vandaag en morgen. Lees verder »

18 september 2014

Duitsland


Assemblee van de Duitse fraters

Op zaterdag 13 september kwamen de Duitse fraters bijeen in Furth om over de huidige situatie in Duitsland en over hun zending in de toekomst te praten. Het was de eerste assemblee van de Duitse fraters en vrijwel allemaal namen zij eraan deel, ook degenen die in het buitenland in de zending werken. Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login