17 maart 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: Maristendag in Ierland

De Maristen in Ierland vierden op zaterdag 11 maart het 200-jarig bestaan van ons Instituut met een feestelijke bijeenkomst in het St. Patrick’s College in Maynooth. Frater Brendan Geary, Provinciaal Overste, was daarbij aanwezig evenals de Fraters David Hall en Tony Leon uit Australië. Zij beiden bezochten voor en na de fees­te­lijk­heden de drie Ierse middelbare scholen om kennis te maken met de medewerkers en de leerlingen van het programma “jonge Maristenleiders”. Het feest werd bijgewoond door afgevaardigden van deze drie scholen en mensen die al jaren verbonden zijn met de fraters. Verder waren uit Duitsland dhr Christoph Müller, rector van het Maristen-Gymnasium in Furth, en zijn vrouw er, dhr Josef Maier, directeur van de Maristen­real­schule in Cham en dhr Stefan Schulze Beiering namens de Maristenrealschule in Reck­linghausen. Ook was mevr. Bernadette Jones, de directrice van het St. Joseph’s College in Dumfries (Schotland), er met haar echtgenoot Kevin, hoofd van de sectie ge­schie­denis aan die school.

   

De dag begon met een inleidende toespraak van Frater P.J. McGowan. Daarna ver­tel­den zes jonge Maristenleiders van de drie middelbare scholen over hun kijk op de Ma­ristenwaarden en hoe ze die in praktijk brengen. Ze spraken elk met mooie en dui­de­lijke woorden over hoe zij het ervaren leiderschap uit te oefenen en hoe ze persoonlijk baat hebben bij wat ze leren over leiderschap en het toepassen daarvan in hun rol op school.

Frater David Hall was de volgende die aan het woord kwam, met een presentatie over onderwijs en Maristenwaarden. Hij eindigde met een vooruitblik naar het Ma­ris­ten­onderwijs in de derde eeuw van het Instituut. Pater Martin McAnaney, Provinciaal Overste van de Provincie Europa van de Paters Maristen, ging voor tijdens de Eu­cha­ristie, die luister werd bijgezet door een koor bestaande uit leerlingen van alle drie de Maristenscholen. Het was een inspirerende en positieve viering. Na een feestelijke maaltijd sprak Frater Brendan zijn dank uit aan de Fraters P.J. McGowan en Nicholas Smith en mevr. Aisling Demaison voor het organiseren van deze stimulerende en ge­denkwaardige bijeenkomst.

Frater Brendan Geary

   

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login