13 december 2016

Maristen in de wereld


200-jarig bestaan Maristeninstituut en #MillionMarists

Op 2 januari 2017 viert het Instituut van de Fraters Maristen zijn 200-jarig bestaan. De Maristen van Champagnat bereiden zich al drie jaar voor op deze historische ge­beur­te­nis, die ook een nieuw begin betekent. Zoals bij een triduüm zijn deze drie jaar een ge­legenheid om stil te staan bij drie aspecten van de Maristenroeping: de zending tij­dens het Jaar van Montagne (2014-2015); verbondenheid in het Jaar van Four­viè­re (2015-2016) en, sinds augustus 2016, spiritualiteit in het Jaar van La Valla.

2017_nl

Het 200-jarig bestaan wordt in 2017 gevierd. De Algemene Raad heeft drie data uitgekozen als spe­ciale momenten voor het hele Instituut, in de zin van verleden, heden en toekomst:

* Op 2 januari, de datum die ons met ons ver­le­den verbindt, zijn de leden van de Algemene Raad op verschillende plekken in de wereld om de in­ter­na­tionaliteit van het Instituut te benadrukken: in La Valla, Nairobi, Lujan (Argentinië) en Rome. Algemeen Overste Frater Emili Turú is dan in Bangladesh, waar hij bij de opening is van een school voor de kinderen van arbeiders op de theeplantages. Hij is die dag via een videoboodschap met alle Maristen verbonden. 

* Op 6 juni wordt het jubileum gevierd in Rome om onze aanwezigheid in de kerk­gemeenschap te benadrukken. Op die dag worden de drie banden van het boek Ge­schie­denis van het Instituut gepresenteerd en wordt een tentoonstelling met foto’s van “het Instituut vandaag” geopend.

* Op 8 september is in Rionegro in Colombia de opening van het Algemeen Kapittel, waar alle Provincies en Districten van de Maristenwereld vertegenwoordigd zullen zijn. Het zal een bijzondere dag zijn om dank te zeggen, om vergiffenis te vragen en vooral om ons op de toekomst te richten.

Naast deze data die vanuit het Algemeen Bestuur zijn voorgesteld, organiseert elke Provincie en elk District eigen feestelijkheden voor het jubileum. Op de website van het Generalaat, www.champagnat.org, zullen de verschillende initiatieven in de Maris­ten­wereld worden gepubliceerd. Er wordt gewerkt aan een filmpje over Marcellinus en aan een applicatie voor smartphones (APP) in het kader van “een nieuw begin”, en ook worden andere initiatieven gepromoot. Een daarvan wordt nu gelanceerd: de hashtag #MillionMarists.

logo_millionmarists_klein

Het voorstel is deze hashtag in sociale netwerken te gebruiken, met het doel één mil­joen berichten te krijgen en zo te laten zien dat de droom van Marcellinus Champagnat, die met twee jongemannen in het huisje in La Valla begon, is uitgegroeid tot een grote familie met vele leden, fraters en leken.

Men wil een beweging of trend op gang brengen in de netwerken, vooral voor die drie spe­ci­a­le data in het komende jaar: 2 januari, 6 juni en 8 september. Via sociale net­wer­ken maken we onze verbondenheid zichtbaar en via #MillionMarists sturen we een bood­schap over het jubileum de wereld in, naar fraterniteiten, scholen en projecten in de Maristenzending.

De communicatieafdeling van het Generalaat vraagt de Provincies en Districten dit ini­ti­a­tief te steunen en te verspreiden.

 

Bron: www.champagnat.org, bericht van 1 december 2016

millionmarists07

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login