11 juli 2017

Erelidmaatschap


Alfred Urban erelid van de congregatie

Op 19 mei jongstleden werd de heer Alfred Urban, een gepensioneerde leraar van de Maristen Realschule Cham, tijdens een plechtige viering onderscheiden, door Pro­vin­ciaal Overste Frater Brendan Geary, met het erelidmaatschap van de congregatie der Fraters Maristen.

     

Frater Michael Schmalzl heette de aanwezigen welkom en gaf een inleidende toespraak, waarin hij dhr Urban namens de fraters in Duitsland prees om zijn bijdrage aan het Maristenleven en -onderwijs.

Alfred Urban: eindexamen in 1968, 36 jaar leraar aan onze (zijn) school, adviseur voor de vakken godsdienst en bedrijfsadministratie, voorzitter en vice-voorzitter van de oud-leerlingenvereniging FMC (Freunde der Maristen Realschule Cham).

Dit zijn de basiselementen van zijn leven als Marist. Collega’s, leerlingen, oud-leer­lin­gen en ouders mochten hem in de voorbije decennia meemaken als iemand met plezier in zijn werk, gevoel voor humor, aanwezigheid, bescheidenheid en een rustige manier van doen.

Zijn betrokkenheid bij zijn Maristenschool is diep geworteld in zijn Maristen­spi­ri­tua­liteit. Zowel collega’s als leerlingen benaderde hij met dezelfde openheid, en als leraar stond hij erom bekend dat hij veeleisend maar billijk was. “Van Urban kun je op aan”, zei een eindexamenleerling eens vol erkenning.

In de FMC was hij voorzitter en vice-voorzitter en is hij nog steeds actief als lid van de verenigingsraad. Zoals altijd is geen klus hem te veel. Tijdens allerlei nationale en in­ter­nationale Maristenbijeenkomsten was hij een actieve deelnemer.

In zijn toespraak bedankte het nieuwe erelid de Fraters Maristen voor zijn basis­scho­ling als leerling, voor de gemeenschap die ze vormen, voor de baan die ze hem boden en voor de Maristendeugden waartoe ze hem inspireerden (esprit de famille, eenvoud, liefde voor werk, aanwezigheid, Mariaverering). Deze hebben hem zin en een houvast in zijn leven gegeven. In het bijzonder sprak Alfred Urban zijn dank uit aan de Fraters Otmar, Helmut, Dietmar en Georg.

Na de viering ontmoette de Maristenfamilie in Cham elkaar in eethuis “Am Ödenturm” voor een feestelijke voortzetting.

Maristen Realschule Cham

     

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login