6 januari 2016

België


Bezinningsdag voor Belgische fraters

Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst van fraters van 70 jaar en jonger werd be­slo­ten een bezinningsdag te organiseren voor alle fraters in België die zich daarvoor in­teresseren. En zo verzamelden zich op 30 december twaalf fraters in de norbertijner abdij in Leffe, bij Dinant, om het jaar 2015 in een sfeer van gebed en dankzegging af te sluiten.

Het ochtendprogramma stond in het teken van Lectio Divina en werd ingevuld door Frater Maurice Godenir. De middag begon met een dialoog met Pater Bruno, een voor­ma­lige abt van de abdij, over het religieuze leven, de geschiedenis en de huidige situatie van de abdij. Daarop volgde een uitwisseling op basis van het document Water uit de rots, waarbij we elk gelegenheid kregen te vertellen over invloedrijke personen die we op ons levenspad hebben ontmoet en over de concrete vorm die de Maristenspiri­tu­a­li­teit in ons persoonlijke leven heeft.

Er werd geconcludeerd dat de fraters die aan deze eerste bezinnigsdag deelnamen er een regelmatig vervolg aan willen geven; een nieuwe datum wordt binnenkort geprikt.

Frater Roberto Di Troia

RecollectionLeffe

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login