29 oktober 2015

Solidariteit


Bijeenkomst Europese NGO’s

Van 5 t/m 7 oktober ontmoetten afgevaardigden van Europese non-gouvernementele organisaties (NGO’s) van de Maristen elkaar in het Generalaat in Rome, op uitnodiging van de Maristenstichting voor Internationale Solidariteit (FMSI).

NGOs1

Een van de deelnemers uit onze Provincie was Frater Edgard Iserentant, die het volgen­de bericht heeft gestuurd.

Achtergrond

Tijdens het Algemeen Kapittel van 1993 besloot de congregatie internationaal haar stem te laten horen voor de rechten van het kind. Dit leidde tot de oprichting van het BIS (“Bureau International de Solidarité”) in 1995. Maar men wilde ook officiële er­kenning van de Verenigde Naties. Niet gemakkelijk. In 2007 werd in Italië de “Fonda­zioneLogoFMSI Marista per la Solidarità Internationale” (FMSI) opgericht, die het BIS verving en in 2008 door de Itali­aanse regering werd erkend als “non-profitorganisatie met een maatschappelijke doelstelling”. Uiteindelijk werd deze in 2011 een door de Verenigde Naties erkende NGO. Er werd besloten om FMSI in Genève te vestigen, de zetel van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties en daarmee de best denkbare plek om zich te laten horen en te pleiten voor de rechten van kinderen over de hele wereld.

De bijeenkomst in Rome

FMSI heeft zich tot doel gesteld een netwerk te creëren van alle activiteiten die wereld­wijd door Maristen worden ondernomen op het vlak van solidariteit. Maar in eerste in­stantie wil men weten wat er op dit moment bestaat. Daarom kwam van de Fraters Manel Mendoza en Mario Meuti, die de kantoren van FMSI in respectievelijk Genève en Rome leiden, het voorstel om per continent een bijeenkomst te houden. De eerste was van 17 t/m 19 augustus in Guatemala-Stad, waar men inventariseerde wat er in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika al bestaat in de zin van NGO’s of sociale instellingen die zich inzetten voor kinderen en de allerarmsten.

NGOs2

Voor de bijeenkomst in Rome kwamen afgevaardigden uit de verschillende Europese Pro­vincies bijeen. Voor onze Pro­vincie waren dat, uit Duits­land, Frater Gerhard Ippisch en dhr Peter Dierl namens de “Missionsverein” en mevr. Renate Hacker namens “Cmi Deutschland”, en uit België Frater Roberto Di Troia en ikzelf namens de “Oeuvres et Missions Maristes” in Genval. Frater Douglas Welsh, die er niet bij kon zijn, had een Powerpoint-presentatie over het India-project van zijn school in Dundee (Schotland) opgestuurd.

Na het voorstellen van de NGO’s en de activiteiten ten behoeve van kinderen (waarvan er vooral veel in Spanje zijn) per Provincie, kregen we een samenvatting van de bijeen­komst in Guatemala-Stad, met de vraag of wij in dat “Amerikaanse” plan zouden pas­sen. Daar kwamen enkele felle reacties op die onderstreepten dat Europa niet Amerika is en dat het “oude” continent in alle vrijheid aan zijn eigen plan werkt.

Conclusie

Frater Manel en Frater Mario moeten in 2016 ook bijeenkomsten organiseren in Afrika en Azië-Oceanië, ter afronding van hun reis door de “Maristenwereld”. Maar pas op! Het creëren van een internationaal netwerk voor samenwerking op het vlak van onze inzet voor kinderen en jongeren betekent geen centralisatie. FMSI wil weten op wie en wat ze kan rekenen om een rol te spelen in haar verschillende projecten die zich inzet­ten voor kinderen en jongeren, zodat ze met een lach in het leven staan en zich kunnen ontplooien. En is dat niet wat we allemaal willen?!

NGOs3   NGOs5   NGOs4

Zie ook: http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3752 

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login