7 december 2015

Ierland


Bijeenkomst fraters Ierland

Op zaterdag 28 november kwamen de fraters in Ierland bijeen in de communiteit Moyle Park in Dublin. Frater Brendan opende het samenzijn met een herinnering aan Frater Benedict McGranahan, die op 25 september overleed, en een welkomstwoord voor Frater Wilfrid Harrison, die in de communiteit Marian College in Dublin is komen wonen. Het ochtendprogramma stond volledig in het teken van misbruik en het voor­komen daarvan. Frater Brendan sprak in zijn inleiding over de impact van gevallen van misbruik, die 22 jaar geleden voor het eerst aan het licht kwamen. Er is veel geleerd de laatste twintig jaar. Gelukkig was er in die periode goed leiderschap voor de fraters.

Ierland_hele_groep

Mevrouw Marie Collins, die in haar jeugd is misbruikt door een priester, vertelde over wat haar persoonlijk is overkomen en het pijnlijke verhaal van wat er gebeurde toen ze eenmaal de moed had gevonden om over het misbruik te spreken. De fraters waren hierdoor geraakt en bedankten haar naderhand. Marie vertelde ook over haar werk als lid van de Pauselijke Commissie ter Bescherming van Minderjarigen en gaf aan welke commissies er samen aan werken dit onderwerp meer bekendheid te geven in de katho­lieke Kerk. De commissie doet er alles aan om de aandacht te vestigen op de bescher­ming van kinderen en kwetsbare volwassenen en om richtinggevend te zijn in het voor­komen van misbruik in de Kerk in welke vorm dan ook.*

Aan het einde van de ochtend gaf Frater P.J. McGowan uitleg over het nieuwe beleid ter voorkoming van misbruik voor de Fraters Maristen in Ierland. Frater Brendan liet vervolgens weten dat de geplande landelijke audit voor praktische maatregelen voor veiligheid en bescherming op 2 en 3 december zal plaatsvinden. De resultaten van de audit worden in maart gepubliceerd.

Ierland_kleine_groep

Zuster Mary Neville, Marie Collins, Frater Brendan Geary en Zuster Sheila McElroy

’s Middags spraken Zuster Mary Ne­ville en Zuster Sheila McElroy, zusters missionarissen die met de fraters in Kameroen hebben gewerkt, over de zorg voor religieuzen op leeftijd. Zuster Mary is al tien jaar werkzaam in de zorg voor gepensioneerde zusters mis­sionarissen. Frater Brendan vertelde de fraters dat hij Zuster Sheila, die verpleegkundige is, heeft gevraagd om gedelegeerde voor de zorg van de fra­ters in Ierland te worden. Zij gaat nu met alle fraters individueel in gesprek over wat zij qua zorg en persoonlijke ondersteuning nodig hebben. De fra­ters reageerden positief op deze be­noe­ming.

De fraters uitten hun waardering voor het programma van de bijeenkomst; zij zijn nu beter op de hoogte van kwesties betreffende het voorkomen van misbruik en ze gingen opnieuw in gesprek over belangrijke punten gerelateerd aan de zorg voor ouderen.

 

* Op 2 februari 2015 publiceerde Paus Franciscus een brief waarin hij informatie geeft over de Pauselijke Commissie ter Bescherming van Minderjarigen, door hem opge­richt in maart 2014. De brief is via de onderstaande links te lezen in het Nederlands, Engels en Frans:

Nederlands

Engels:  http://w2.vatican.va/content/francesco/en/letters/2015/documents/papa-francesco_20150202_lettera-pontificia-commissione-tutela-minori.html

Frans:  http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2015/documents/papa-francesco_20150202_lettera-pontificia-commissione-tutela-minori.html

 

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login