20 november 2015

Maristen in Europa


Bijeenkomsten van twee Europese teams: roepingen en zending

Twee commissies die onder de Europese Maristenconferentie (CEM) vallen, het Euro­pese team voor jongerenpastoraat en roepingen en het Europese team voor de zending, hielden eind oktober elk een bijeenkomst.

Het roepingenteam deed dat in het Maristencollege in Carcavelos bij Lissabon (Por­tugal). Frater Roberto Di Troia, de afgevaardigde van onze Provincie in dat team, doet verslag:

“We konden evalueren wat er op dit vlak wordt gedaan in onze Europese Provincies. En met het oog op de toekomst namen we een aantal activiteiten door waaraan jonge men­sen kunnen deelnemen: het programma voor een cursus voor begeleiders van jeugd­activiteiten in Maristenbewegingen, de dagen in Lyon voorafgaand aan de Wereld­jongerendag in Polen voor jonge mensen uit alle Provincies ter wereld en voor de vier takken van de Maristenfamilie, een bijeenkomst van Europese jongeren in L’Hermitage in 2017, en met Pasen de jaarlijkse roepingenbijeenkomst voor jonge mensen die overwegen hoe zij in de toekomst betrokken willen zijn bij het Maristenleven.

We konden ook een bezoek brengen aan een Maristenproject dat kinderen uit pro­blematische omstandigheden opvangt, en een avond doorbrengen met universiteits­studenten die in de regio Lissabon Maristenactiviteiten runnen.”

        Carcavelos1     Carcavelos3   

Het zendingsteam sprak in Athene over de mogelijkheid een netwerk van Maristen­scholen in Europa te creëren. Dit gesprek vond plaats als onderdeel van de vergadering van de CEM zelf, die van 25 t/m 29 oktober in Athene werd gehouden. Alle Provinciaal Oversten van Europa, inclusief de pas benoemde, en één andere afgevaardigde uit elke Provincie namen daaraan deel.

Acht landen die bij de regio Europa horen hebben Maristenscholen: Portugal, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italie, Hongarije, Griekenland en Libanon.

“Het idee van een netwerk tussen onze onderwijsinstellingen in Europa werd goed ontvangen door de leden van de vergadering,” zei Frater João Carlos do Prado, hoofd van het secretariaat voor de zending, naderhand. “Het is belangrijk voor het garanderen van de toekomst van de Maristenzending in Europa,” zei hij tegen het persagentschap van het Generalaat.

Als volgende stappen zal men moeten bepalen wat voor soort netwerk het wordt, hoe het zal worden georganiseerd en geïmplementeerd, en wat voor inhoud het krijgt. Dit dient voor de volgende vergadering van de CEM, in mei 2016, te zijn uitgewerkt.

De volgende vergaderingen van het zendingsteam zijn in Spanje: op 18 december in Alcalá de Henares en op 9 en 10 februari in Guardamar.

CEM_groep_buiten

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login