6 juni 2017

Feestdag Marcellinus Champagnat


Boodschap van de Algemeen Overste

De boodschap voor de feestdag van de heilige Marcellinus Champagnat die op 6 juni dit jaar van de Algemeen Overste komt, hangt samen met het 200-jarig bestaan van het Instituut en het 22e Algemeen Kapittel.

“Ik nodig jullie uit tot het vieren van de 6e juni in verbondenheid met Maristen overal ter wereld en in dezelfde geest als die van het feest op de 2e januari dit jaar: God onze dank uitspreken voor het geschenk van het charisma van Champagnat aan de Kerk en de wereld; vergiffenis vragen voor ons gebrekkige vertrouwen in Gods Geest; onze inzet voor Maristenleven en -zending hernieuwen.”

“Het motto voor het Kapittel, ‘Een nieuw La Valla’, nodigt ons uit om terug te gaan naar La Valla, de plek van onze oorsprong, onze ‘vuurtoren’, om weer in verbinding te komen met de essentie van ons charisma en om onszelf gelegenheid voor ‘een nieuw begin’ te geven, hier en nu.”

Frater Emili herinnert aan de woorden van Frater Basilio Rueda, die tijdens het Al­ge­meen Kapittel van 1993 onderstreepte dat het noodzakelijk was “ons leven een in­grij­pende wending te geven – ons leven, onze communiteiten en onze werken.”

Hij eindigt met de uitnodiging aan alle Maristen van Champagnat om zich open te stellen voor het werken van de Geest:

“Moge het Gods wil zijn dat wij allen zo moedig zijn als Maria het was en ons laten leiden door de groeiende nieuwheid van de Geest, in plaats van dat we blijven hangen in wat we tot nu toe hebben bereikt of dat we niet meer doen dan het bestaande in stand houden.”

PDF downloaden:  English   Français   Deutsch 

Filmpje bekijken:  www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4344

    

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login