2 juni 2016

Barmhartigheid


Boodschap voor de feestdag van de heilige Marcellinus Champagnat

Dit jaar draait de boodschap van de Algemeen Overste voor de feestdag van de heilige Marcellinus Champagnat, op 6 juni, om het Fourvière-Jaar en het Jubeljaar van de Barmhartigheid. “Champagnat en zijn jonge vrienden van het seminarie droomden van een Kerk met het gezicht van Maria, dat wil zeggen, met een hart dat ten diepste barm­hartig is,” onderstreept Frater Emili Turú. “Ze droomden van een christelijke ge­meen­schap die zou leven en werken vanuit barmhartigheid.”

6juni

Zoals in voorgaande jaren presenteert Frater Emili zijn boodschap in een videofilmpje, dat via de volgende link te bekijken is: http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3979. Het duurt 28 minuten en er komen Maristen uit de hele wereld in aan het woord.

Frater Felix Donald Banam vertelt over het symbolische gebaar van de paus bij de ope­ning van het jubeljaar in november 2015 in de hoofdstad van de Centraal-Afri­kaan­se Republiek, een gebaar waarmee hij opriep tot verzoening.

Vanuit de aanname dat barmhartigheid leven-gevend is, heeft Frater Emili twee leken-Maristen (Carole Wark en Giusy Orlando) gevraagd te vertellen over hun ervaring van het moederschap, omdat zij uitleg kunnen geven over het verband dat zou bestaan, in de etymologische wortel van het Hebreeuwse woord, tussen baarmoeder en barm­har­tigheid.

In het tweede deel van de boodschap benadrukt de Algemeen Overste dat het jubeljaar een uitnodiging aan ons is om barmhartig te zijn zoals de Vader “en concreet alle mensen lief te hebben, waardoor wij ons zelf laten raken door wat zij nodig hebben”. Hij vraagt ons ons hart open te stellen, zoals de paus dat vraagt, “voor hen die aan de bui­tenste randen van de samenleving staan; marges die de moderne wereld op dra­ma­ti­sche wijze vaak zelf creëert.”

Frater Emili herinnert ons eraan dat er vele Maristen zijn die al leven naar deze oproep van de paus. In deze zin geeft hij het woord aan twee fraters uit Afrika, René M’Bumba Nsasi (Democratische Republiek Congo) en Straton Malisaba (Rwanda), opdat zij ons wijzen op de uitdaging van Marcellinus’ ideaal om de kwetsbaarsten op te zoeken en dicht bij hen te zijn.

“Onze confraters in Afrika laten zien dat er geen grote middelen nodig zijn om barm­har­tig­heid in praktijk te brengen,” zegt Frater Emili. “Een gevoelig en broederlijk hart is genoeg, en een groot vertrouwen in Maria, onze goede en tedere Moeder.”

Tot slot geeft de Algemeen Overste aan dat het “Fourvière-project” er een van barm­har­tig­heid is en dat hij dankbaar is voor het geschenk van de verschillende Ma­ris­ten­takken, die in de voorbije 200 jaar “hebben gepoogd barmhartig aanwezig te zijn als de Vader, op de wijze van Maria.”

Hij besluit als volgt: “Mogen wij, door naar de heilige Marcellinus en het getuigenis van zo vele Maristen van Champagnat in de hele wereld te kijken, nog trouwer zijn aan de geest van Fourvière en nog barmhartiger zijn.”

Bron: www.champagnat.org (31 mei)

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login