26 november 2015

Provincieleiding


Derde ambtstermijn voor Provinciaal Overste

De Algemeen Overste heeft in een brief van 10 november aangekondigd dat Frater Bren­dan Geary een derde ambtstermijn zal vervullen als Provinciaal Overste van West- en Midden-Europa.

“De Algemene Raad heeft besloten om Frater Brendan Geary tot Provinciaal Overste te benoemen, omdat wij van mening zijn dat hij degene is die de beste begeleiding kan bieden voor de reële situatie waarin de Provincie zich nu bevindt, en dat hij continuïteit kan geven aan alles wat de afgelopen zes jaar als is gerealiseerd,” zei Frater Emili Turú in een brief aan de fraters in de Provincie.
BrendanGearyKenia

Frater Brendan begon in februari 2010 aan zijn eerste drie jaar als Provinciaal Overste en in april 2013 aan zijn tweede mandaat. Zijn derde ambtstermijn gaat in tijdens het Provinciaal Kapittel, dat van 28 maart t/m 1 april wordt gehouden in het vormings­centrum in Freising, bij München. De Algemeen Overste, Algemeen-Raadslid Frater Ernesto Sánchez, 15 fraters en 16 leken die zijn uitgenodigd zullen daaraan deelnemen.

“We moeten de terugloop in de Provincie het hoofd blijven bieden, in de zin van het aantal communiteiten, de zorg voor de fraters en een zorgvuldige inzet van financiële en andere middelen,” zei Frater Brendan. “Het is belangrijk om gevoelig te zijn voor wat de fraters nodig hebben en tegelijk realiseerbaar leiderschap en beheer in de plaat­selijke communiteiten te garanderen.” Hij onderstreepte dat “daarbij in toenemende mate de steun en betrokkenheid van leken nodig zal zijn.” En: “We moeten ons werk met leken in de Provincie blijven uitbreiden en manieren vinden om de zending waarbij we momenteel betrokken zijn in stand te houden. Ook hebben we passende structuren nodig, eventueel op Europees niveau, om leiding en begeleiding voor de komende jaren te garanderen.”

De foto hierboven werd in mei 2014 genomen toen Frater Brendan een kleuterklas op het eiland Mfangano in het Victoriameer in Kenia bezocht die steun krijgt van Frater Hans Seubert. 

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login