22 oktober 2015

Maristen in de wereld


Dr. Robert Wicks geeft handreikingen om trauma te voorkomen

Een vooraanstaande Amerikaanse psycholoog die begin september in Libanon een vierdaagse workshop gaf aan Syrische Fraters Maristen en hun vrienden – een groep die bekend is onder de naam “Blauwe Maristen” – heeft een artikel geschreven over die ontmoeting, die hem naar eigen zeggen heeft geïnspireerd.

Dr. Robert J. Wicks, emeritus hoogleraar aan de Loyola University Maryland in Balti­more, Maryland, noemt de Blauwe Maristen “bewonderenswaardig en inspirerend”. Hij spreekt over veerkracht in zijn artikel “Zij die bleven”, dat hier kan worden gelezen. Volgens hem zijn gemeenschap, loyaliteit, gebed en nederigheid belangrijke voorwaar­den om veerkrachtig te zijn.

Dr. Wicks is in het bezit van het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice – de hoogste onder­scheiding die de paus kan verlenen aan leken voor hun inzet voor de Kerk en samen­leving.

WicksLibanon2   WicksLibanon1

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login