8 december 2016

Maristen in Europa


Een week vol inspiratie…

Van 14 t/m 18 november was er in Nijmegen, in de communiteit De Westerhelling, een week van ontmoeten en ontdekken, waarbij de deelnemers kennis maakten met de di­ver­se projecten en activiteiten die de Fraters Maristen in Nederland en hun mede­wer­kers runnen. Dit initiatief viel in het kader van een vormingstraject op Europees niveau voor fraters en leken-Maristen met het doel hen voor te bereiden op het overnemen van verantwoordelijkheden in Maristenprojecten in de toekomst.

westerhellinggroepnov

Frater Alvarez García uit Santiago de Compostela in Spanje en mevrouw Pascale Jalkh uit Beiroet in Libanon hadden deze bestemming gekozen, en Frater Fons van Rooij uit Australië, die voor zijn studie in België verblijft, en ikzelf voegden ons bij hen.

Persoonlijk was ik zeer te spreken over de ontmoeting met de begeleiders en leidende figuren ter plaatse, die tijd vrij maakten om hun verhaal met ons te delen, te vertellen over wat hen motiveert en de doelen die ze nastreven. Het viel me op dat er een rode draad is die door alle projecten loopt, of die nu sociaal of spiritueel georiënteerd zijn: “aandachtig aanwezig”, een houding die kenmerkend is voor de Maristen en waarbij men de ander centraal stelt, respectvol naar hem of haar luistert en het beste in hem of haar naar boven wil halen en dat vasthouden.

Het is een mooi voorbeeld van aandacht voor behoeften van onze tijd in een gese­cu­la­ri­seerde context, en van gezamenlijk overleg tussen fraters en leken om daar een passend antwoord op te vinden, in een proces dat zich ontwikkelt en met betrokkenheid van de jongvolwassenen zelf.

Ik vond dat er een goede balans was tussen de tijd die was ingepland voor het bezoeken van de projecten, persoonlijk gebed en reflectie, de gesprekken met elkaar en, niet te vergeten, de momenten van gezelligheid onderling.

Mijn dank aan iedereen die we hebben ontmoet tijdens deze dagen en in het bijzonder aan de Fraters Jacques Scholte en Gerard de Haan evenals mevrouw Conny Stuart voor het mogelijk maken van deze inspirerende ervaring.

Frater Robert Thunus,
communiteit Habay, België

 

westerhellinghuis

De Westerhelling, Nijmegen

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login