18 februari 2016

Het religieuze leven


Internationale bijeenkomst in Rome ter afsluiting van het Jaar van het Godgewijde Leven

Ruim 5000 religieuzen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven (CIVCSVA) om deel te nemen aan een internationale bijeenkomst in Rome, van 28 januari tot en met 2 februari. Onder hen waren 25 Fraters Maristen.

GodgewijdeLeven2

Frater Bernhard Seigel was een van de beide deelnemers uit onze Provincie. Hij stuur­de het volgende bericht, waarin hij o.a. een aantal accenten aanhaalt van wat er tij­dens de bijeenkomst door verschillende personen is gezegd.

Het godgewijde leven is profetisch. God staat aan de kant van de armen. De paus heeft ons op het hart gedrukt eenvoudig te leven. Het is de bedoeling dat wij “experts” zijn in het opbouwen van gemeenschappen en dat we het Goede Nieuws met moed verkon­di­gen. (1)

De seculariteit is voor ons een grote uitdaging. We kunnen erop antwoorden door de nieuwe vormen van religieus leven te steunen: (2) nieuwe spirituele gemeenschappen brengen allerlei nieuwe leefvormen in praktijk met een gezamenlijk engagement van gehuwden en ongehuwden. (3) Een andere uitdaging is de omgang tussen verschillende culturen; een internationale oriëntatie is een duidelijk kenmerk van religieuze gemeen­schap­pen.

In het godsdienstonderwijs in Europa krijgen jongeren weinig mee over het godgewijde leven. Deze levensvorm kennen ze niet als optie. Wij religieuze gemeenschappen moe­ten beter informeren over het religieuze leven in het algemeen en over onze eigen ge­meenschap in het bijzonder. (4) Een zuster vertelde hoe zij als kind religieuzen ont­moette, door hen werd uitgenodigd en het religieuze leven leerde kennen. Zo kreeg deze levensvorm een plek in haar bewustzijn en kon ze er later zelf voor kiezen. (5)

De Algemeen Overste van de Fraters Maristen, Frater Emili Turú, zei op 1 februari on­der andere: “Wij vormen de buitengrenzen van de Kerk. Dat betekent dat we naar de verwaarloosden en noodlijdenden moeten gaan. Daar is onze plaats.”

GodgewijdeLeven3

Paus Franciscus gaf tijdens de audientië van 1 februari het volgende advies: “Laten we [om roepingen] bidden zoals Hanna om een zoon bad. God zal Zijn belofte nakomen zoals bij haar, die Hij Samuel schonk. We moeten bij Hem aankloppen.”

Op de laatste dag maakten de deelnemers een stervormige pelgrimstocht naar drie pau­se­lijke basilieken.

Tot slot een woord van dank aan de CIVCSVA voor de uitstekende voorbereiding en de uitgebreide begeleidende informatie voor de deelnemers.
    

Bronvermelding:
1 Kardinaal João Braz de Aviz, toespraak op 29.01.2016
2 Msgr José Rodríguez Carballo, OFM, toespraak op 29.01.2016
3 Bijdrage tijdens podiumdiscussie op 01.02.2016
4 Bijdrage tijdens groepsgesprek op 30.01.2016
5 Nathalie Becquart, instituut La Xavière, toespraak op 31.01.2016

 

GodgewijdeLeven1

Logo Jaar van het Godgewijde Leven

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login