9 februari 2016

Zending en communicatie


Missietijdschrift “Kontinente” viert 50-jarig bestaan

Met een grote feestelijke plechtigheid werd in Keulen op 20 januari jongstleden het 50-jarig jubileum van het katholieke tijdschrift Kontinente gevierd, in aanwezigheid van de pauselijke nuntius van Duitsland en de aartsbisschop van Accra in Ghana.

Onder de aanwezigen waren ook de twee Fraters Maristen Alois Engel en Augustin Hendlmeier. Zij zijn degenen die het tijdschrift momenteel uitgeven voor de Fraters Maristen en ze verzorgen daartoe, samen met de Paters Maristen, het gedeelte van het tijdschrift dat is gereserveerd voor nieuws en artikelen uit de wereld van de Maristen.

Sinds de oprichting van het tijdschrift in 1966 als gezamenlijke onderneming van een aantal ordes en congregaties die actief zijn in de zending, stonden er in alle verschenen 300 uitgaven vele (nieuws)berichten uit de huizen en scholen van de fraters en nieuws uit de hele Maristenwereld, vooral uit de zogenaamde overzeese missiegebieden. Dat betekende dat een groot deel van de artikelen was gewijd aan het project van de Duitse Provincie in Kenia sinds de oprichting daarvan.

Bij de totstandkoming van het tijdschrift zijn tegenwoordig 24 congregaties betrokken die elk een eigen gedeelte samenstellen. De oplage van de algemene uitgave is 187.600, vooral door het aandeel van de zendingsorganisatie “missio”. De uitgave van de Fraters Maristen heeft op dit moment een oplage van ongeveer 1500 exemplaren. Het tijd­schrift kent een hoog professioneel niveau en weet zich daardoor goed te handhaven te midden van andere vergelijkbare tijdschriften die in Duitsland wijdverbreid zijn, zoals “Stadt Gottes” van de Missionarissen van Steyl en “Weltmission”.

Frater Augustin Hendlmeier

Kontinente_collage

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login