15 december 2015

Maristenonderwijs


Nieuwe bronnen voor communicatie en sociale media

Mevrouw Aisling Demaison, de onlangs benoemde coördinator Maristenonderwijs van de Provincie, heeft de volgende bronnen voor communicatie en sociale media ge­cre­eerd:

Deze zijn allemaal in het Engels. Op www.maristeu.com is het mogelijk gebruik te maken van de online vertaaldienst Google Translate; click daartoe op het vakje rechts­boven in beeld.

Graag stimuleren we fraters en leken om deze websites en sociale media te bezoeken en er een bijdrage aan te leveren.

MaristEducationLogo

De functie “coördinator Maristenonderwijs” voor de Pro­vin­cie is een van de belangrijkste voortvloeisels van de Onder­wijs­conferentie van de Provincie die in juni 2014 is ge­hou­den in Guardamar (Spanje). De functie houdt onder andere in: het bevorderen van de Maristengeest op de huidige en voormalige Maristenscholen, het bieden van ondersteuning bij het MaristEducationAislingoprichten van lokale Maristengroepen, het coördi­ne­ren van activiteiten in de Provincie, en het verder ontwik­kelen van het netwerk van scholen dat de laatste jaren is gecreëerd, in het bijzonder via deelname aan de cursus van het Marist Leadership Institute in de Verenigde Staten en aan de Onderwijsconferentie van de Provincie.

Aisling heeft voorheen gewerkt op het Moyle Park College in Dublin en, tot voor kort, als onderdirectrice op een inter­na­tionale school in Lausanne (Zwitserland). Haar nieuwe be­noeming is in overeenstemming met het Provinciebeleid om meer leken te betrekken bij en te benoemen in sleutel­rol­len in Maristenleven en -zending. 

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login