13 november 2015

Maristen in Duitsland


Nieuws van de scholen in Cham en Mindelheim

De laatste weken gebeurde er van alles bij de Maristen in Cham en Mindelheim, waar­over we hier berichten.

MN4

Maristenkolleg Mindelheim: nieuwe inrichting handvaardigheidslokalen

Met een kleine plechtigheid werden de nieuw ingerichte handvaardigheidslokalen inge­wijd door de schooldirectrice, mevr. Maria Schmölz. Zij benadrukte dat er in het Ma­ristenonderwijs wordt gestreefd naar de ontwikkeling van manuele, intellectuele en emotionele vaardigheden, als volgt samengevat: onderwijs voor hand, hart en verstand.

Frater Michael Schmalzl vroeg samen met de schoolpastor om Gods zegen voor de lokalen en iedereen die er gebruik van maakt. Daarna lieten leerlingen zelfgemaakte werkstukken zien, zoals een piano van hout en karton. Anderen gebruikten metaal of ander materiaal voor hun projecten. De leerlingen verwoordden het belang van het le­ren met je handen te werken in één zin: “Wij zijn trots op het werk van onze han­den.” Een goed motto voor de handwerklessen aan de Realschule van het Maristen­kolleg Mindelheim.

Frater Heinrich Schamberger

MN3      MN1

Cham: welkomstviering voor de nieuwe Maristen

De eerste viering voor alle nieuwe leerlingen van de Maristen Realschule in Cham had als thema: “Hoe word ik Marist?”

Dat de term “Marist” iets met Maria, de moeder van Jezus, van doen heeft, werd de leerlingen algauw duidelijk. Tijdens de overweging werd gevraagd wie de belangrijkste persoon in hun leven is, waarop ze allemaal eender antwoordden: hun moeder. Bij Jezus was dat niet anders. Ten eerste kon God alleen mens worden doordat Maria ja had gezegd, en ten tweede was niemand Jezus zo nabij als Zijn moeder. Daarom nemen de Maristen zich Maria tot voorbeeld om Jezus te volgen. Dit volgen van Jezus leidt tot de vraag wat voor mens ik wil worden: gul of gierig, vol liefde of vol haat, vergevings­gezind of wrokkig. Een Marist kiest voor de eerstgenoemde eigenschappen. Hij pro­beert Jezus door het voorbeeld van Maria te volgen. Hij wil meer vanuit liefde leven.

“Alles voor Jezus door Maria” is daarom de leus van de Maristen. Of een leerling aan de Maristen Realschule een Marist wordt, is geheel zijn eigen keuze. De schoolgemeen­schap is natuurlijk blij met vele nieuwe Maristen die samen met hen op pad gaan.

Aan het einde van de overweging liet de scCham2hoolpastor, dhr Staudner, het welkomst­geschenk voor de leerlingen zien: een mooie sleutelhanger met een afbeelding van een vrouw zonder gezicht erop. Dat is bewust zo gekozen: als een leerling kiest voor de waarden van Maria in zijn leven, dan wordt hij zelf haar levende gezicht in de wereld. Dit symbolische en ook praktische geschenk mogen de leer­lingen tijdens hun hele schooltijd en daarna bij zich houden.

Aan het einde van de Eucharistieviering werden de sleutelhangers door de aanwezige kapelaan gezegend en door de schooldi­recteur, dhr Maier, aan de leerlingen overhandigd.

Cham: pelgrimstocht naar Bolzano

Elk jaar maken oud-leerlingen van de Maristenschool in Cham een pelgrimstocht met de motor. Dit jaar was het doel het Benedictijnerklooster Muri-Gries in Bolzano. De tocht startte bij het studiehuis van de Maristen met een gebed van de organisator, de godsdienstleraar Hans Staudner. De groep reed via München, Mittenwald en de Bren­nerpas naar de bergpas Penser Joch. Daar ontmoetten ze Pater Otto Grillmeier, die in het klooster in Zuid-Tirol is ingetreden. Pater Otto nam hen mee over kronkelweggetjes die zo smal en steil waren dat menig biker het zweet op het voorhoofd stond. In het klooster gaf Pater Otto een rondleiding. Het complex is zo’n 800 jaar oud en was oorspronkelijk een burcht. Er hoort een wijngaard van bijna 3 hectare bij. Door de wijnbouw en fruitteelt kunnen de 11 monniken hun activiteiten in de parochies goed bekostigen. Ze runnen ook een studentenhuis.

Voor het avondeten namen de pelgrims deel aan het vespergebed van de monniken. Daarna nodigde hun gastheer hen uit voor een proeverij van de kloosterwijnen.

Cham1

De volgende dag was het wisselvallig weer en ging de groep in de regen op pad, over de Mendelpas richting Gardameer. Onderweg was er helaas een onaangenaam voorval: door een combinatie van nieuw asfalt en regen ging Pater Otto, die voorop reed, on­deruit en kwam de godsdienstleraar door een uitwijkingsmanoeuvre in een pas geoogst veld terecht. Nadat de verwondingen waren behandeld en de motoren opgelapt, reed de groep verder naar het Gardameer en via Arco terug naar het klooster. Doordat het ongeluk zo veel tijd had gekost, kon de geplande Eucharistie niet doorgaan. ‘s Avonds konden de motorrijders in de winterkapel van de monniken alles nog eens de revue laten passeren. De korte viering eindigde met een dank- en zegensgebed.

Onder het genot van een drankje werd er nog levendig nagepraat over de rit en het leven van de Benedictijner monniken. De volgende ochtend was er een korte afscheids­viering en vertrok de groep onder een stralende zon. Helaas kregen ze onderweg vooral wind en regen, maar iedereen was blij meegegaan te zijn en zal er nog graag aan terug­denken.

Marion Donnerbauer

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login