16 mei 2016

Maristenfamilie


Pinksterbijeenkomst Cham: “Barmhartigheid – wat is dat?”

Twee weken voor het pinksterfeest werd op de Maristen-Realschule in Cham de pink­ster­bijeenkomst 2016 gehouden, waaraan leerlingen, oud-leerlingen van de vereniging Freunde der Maristen-Realschule Cham (FMC), fraters en bekenden deelnamen. De bijeenkomst was wederom voorbereid door een enthousiaste groep van de FMC, met medewerking van godsdienstleraar Johann Staudner.

Op vrijdagmiddag arriveerden de deelnemers, onder wie ook dit jaar leerlingen van de Maristenschool in Mindelheim met hun leerkrachten en Frater Michael Schmalzl. Na de gezamenlijke avondmaaltijd stond een Eucharistieviering op het programma, met een nadere uiteenzetting over het thema barmhartigheid, door Paus Franciscus op de voorgrond geplaatst tijdens dit Heilige Jaar van de Barmhartigheid. De rest van de avond kon men in de clubruimtes gezellig met elkaar in gesprek gaan.

Cham4Cham3

De zaterdag begon na de och­tend­meditatie en een uitgebreid ontbijt met de officiële opening. In de oude muziekzaal heette Jo­hann Staudner de aan­we­zi­gen welkom en wenste hen twee geslaagde en voor de Maris­ten­fa­mi­lie gezegende dagen. Daar­na keken de leerlingen en oud-leerlingen in groepjes naar re­levante passages uit de Bijbel. Aan de hand van een lijst met vragen voor reflectie konden ze zich bewust worden van de eigen sterke en zwakke punten in de zin van barmhartigheid. Na het theoretische deel volgden praktische groepsopdrachten rond het centrale thema. Eén groep versierde kaarsen met motieven en teksten over barmhartigheid. Die kaarsen mochten de kinderen aan het einde van de dag mee naar huis nemen. Een andere groep beschilderde stenen en plaatste die ’s avonds in ronde rekken bij de hoofdingang van de school, zodat een poort van barm­hartigheid ontstond. Weer een andere groep maakte gipshanden waarin ze waxine­licht­jes plaatsten. En een laatste groep beschilderde onderdelen voor een gebedshoek in de klaslokalen. Dit alles werd begeleid door Johanna Aschenbrenner, Alfred Urban, Franz Strigl, Christian Röhrl, Frater Michael Schmalzl, Frater Georg Bock en de leerkrachten uit Mindelheim.

        Cham5   Cham2

Op de zaterdagavond werd een van de hoogtepunten bereikt met een feestelijke viering waarin kapelaan Alexander Dyadychenko voorging. Aan het einde zegende hij, als per­soonlijke herinnering aan het gezamenlijke weekend, voor elke deelnemer een steen in de vorm van een hart, die werden uitgedeeld. Daarop volgde opnieuw een hoogtepunt: het grootste hart van de Maristenfamilie kreeg zijn kerkelijke zegen. Het is van hout en heeft aan de zijkanten gleuven waar leerlingen in het vervolg een persoonlijke ge­beds­intentie of een brief aan Maria in kunnen gooien.

Cham6   Cham7

Na een gezamenlijke maaltijd liep de bijeenkomst ten einde, maar niet voordat iedereen werd bedankt voor de mooie dagen in Cham, verrijkt door de actieve inzet van oud-leer­lingen en leerkrachten en natuurlijk door de bijdrage van de jonge deelnemers zelf.

Johann Staudner

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login