19 december 2016

Maristen in Europa


Project “Lavalla200>”: nieuwe Europese communiteit op Sicilië

Op 2 januari 2017 bestaat het Maristeninstituut 200 jaar. In de brieven die Frater Emili Turú, Algemeen Overste, de afgelopen jaren heeft geschreven in het kader van de voor­bereiding op dat jubileum, schreef hij onder andere over een nieuw project: “in­ter­na­tionale communiteiten voor een nieuw begin”. Hij vroeg alle Ma­risten van Cham­pag­nat: “dat je voor God onderscheidt of jij je geroepen voelt om je thuisland te verlaten en je te vestigen in een internationale communiteit elders in de wereld.”

logo_lavalla200Op zijn uitnodiging kwam een aanzienlijk aantal reacties. In­mid­dels loopt “Lavalla200>”, zoals het project nu heet, al eni­ge tijd. In december 2015 vond een eerste selectie van kan­didaten voor het project plaats en in mei dit jaar begon een groep van ruim twintig fraters en leken uit de hele wereld aan een vormingsprogramma van twee maanden. Aan het einde daarvan kregen zij in L’Her­mitage van de Algemeen Overste hun zendingsopdracht.

De nieuwe internationale communiteiten die nu in verschillende stadia van opbouw zijn, bevinden zich in de volgende plaatsen: Tabatinga (Amazônia, Brazilië), East Har­lem (New York, Verenigde Staten), Mount Druitt (Sydney, Australië) en Siracusa (Si­ci­lië, Italië). Deze laatste is de nieuwe communiteit voor de regio Europa. De vijf Ma­ris­ten­provincies in Europa zijn daar al lange tijd over in gesprek, zo ook tijdens de onlangs gehouden vergadering van de CEM (Europese Maristenconferentie). In de brief van de voorzitter van de CEM staat: “In het besef dat het een nieuwe communiteit betreft die met alle Provincies van Europa verbonden is, stimuleren we de Provincies, com­mu­ni­teiten en fraters blijk te geven van onze nabijheid, verbondenheid en steun.” Om daar­aan gehoor te geven, publiceren wij graag het onderstaande verslag van Frater Michael Callinan, een van de leden van de nieuwe communiteit in Siracusa.

siracusa

Gabriel, Frater Onorino, Mario en Frater Michael

Na een lange verkenningsperiode begint de eerste communiteit van het project “La­val­la­200>” in de regio Europa vorm aan te nemen. Iets minder dan twee maanden geleden begon ons serieuze werk in de nieuwste Maristencommuniteit in Europa, gevestigd in Siracusa, een kleine maar bekende stad aan de zuidoostkust van Sicilië. De Europese bevolking weet goed hoeveel druk er op een aantal landen ligt door de toestroom van asielzoekers; misschien geldt dit wel het meest voor Italië, vooral in het zuiden. Het Italiaanse eiland Lampedusa, dat vrij dicht bij Libië ligt, is het punt waar vele overvolle bootjes, ongeschikt voor een overtocht over zee, hopen aan te komen, al dan niet met goed gevolg. Op dit moment hebben alleen al in 2016 meer dan 150.000 mensen de Italiaanse kust bereikt. Onder hen zijn veel minderjarigen zonder begeleiding, vooral jongens. Zij hebben onderwijs en vorming nodig, en daarop wil de nieuwe communiteit in Siracusa zich gaan richten.

De leden van deze nieuwe communiteit, afkomstig uit verschillende landen en culturen, zijn gekozen uit de groep die eerder dit jaar aan het vormingsprogramma voor La­val­la­200> deelnam: Mario Araya Olguín, 31 jaar, een leken-Marist uit Chili (Provincie Santa Maria de los Andes), Michael Callinan, 49 jaar, een frater uit Australië (Provincie Au­stralia), Gabriel Bernardo Da Silva, 27 jaar, een leken-Marist uit Brazilië (Provincie Bra­sil Centro Sul) en Onorino Rota, 69 jaar, een frater uit Italië (Provincie Medi­ter­rá­nea). Onorino is, samen met anderen uit zijn Provincie, maandenlang bezig geweest met de voorbereidingen voor de start en was de eerste van onze groep die in Siracusa arriveerde. Nadat hij met het bisdom Siracusa onderkomen en andere praktische zaken had geregeld, voegden Michael, Mario en Gabriel zich enkele weken na elkaar bij hem, zodra ze hun visum hadden.

De drie niet-Europeanen krijgen dagelijks intensieve lessen Italiaans, en de hele com­mu­ni­teit is vrijwilligerswerk gaan doen in een opvangcentrum voor minderjarigen zon­der begeleiding, een kwartier ten noorden van de stad. De meeste jongens/jonge­man­nen in dit centrum komen uit West-Afrika. Het werken met hen is een van de stappen die de leden van de communiteit zetten in deze verkenningsfase; ze hebben ook lijntjes uitgezet bij de diocesane afdeling van Caritas Italia, het Italiaanse Rode Kruis en een aantal andere plaatselijke organisaties zonder winstoogmerk.

Er is een duidelijke behoefte aan onderwijs, vorming en begeleiding voor de jonge asielzoekers, vooral in dit deel van Europa. Ze hebben hun leven geriskeerd om weg te komen uit een situatie van geweld, armoede, vervolging en gewapend conflict. De leden van de communiteit Lavalla200> kijken ernaar uit dat zij met hun toenemende kennis van de Italiaanse taal een baken van hoop en praktische steun kunnen zijn voor deze jonge mensen die om hulp vragen. De eerste betrokkenheid van de communiteitsleden wordt nu al positief ontvangen door de plaatselijke kerk en de verschillende lief­da­dig­heids­instellingen, terwijl het communiteitsleven en zendingswerk pas net vorm be­gin­nen te krijgen.

Wij vragen u te bidden voor hen en voor degenen die zij begeleiden, nu onze regio Europa haar eerste stappen zet op dit nieuwe gebied.

Frater Michael Callinan
1 december 2016

Meer informatie over het project Lavalla200>:
www.champagnat.org/400.php?a=24

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login