7 april 2016

Provinciaal Kapittel


Samen op weg naar de toekomst

Het 6e Provinciale Kapittel werd van 28 maart tot en met 1 april gehouden in Freising (Duitsland). Het werd bijgewoond door Fraters Maristen en leken uit de hele Provincie, die we als groep ook wel “nieuwe Maristen” zouden kunnen noemen. Er waren ook andere gasten, onder wie Frater Emili Turú, Algemeen Overste, Frater João Carlos do Prado, hoofd van het bureau voor de zending in Rome, Frater Ernesto Sánchez, lid van de Algemene Raad in Rome, en Frater Gabriel Villa-Real Tapias uit de Provincie L’Her­mi­tage. Het was een levendige, energieke en representatieve groep Maristen.

Kapittel_groep

In het proces van de begeleiding van het Kapittel werd een methode gehanteerd die “future search” of “zoektocht naar de toekomst” werd genoemd. Het Kapittel nam ons mee op een reis door ons verleden, heden en toekomst. De reis was een reflectie in tweevoud: op ons leven als Marist en op ons persoonlijke leven; de meeste deelnemers beschouwden die als nauw met elkaar verweven.

In het kader van de paastijd gingen de Eucharistieviering en een ochtendgebed over het verhaal van de Emmaüsgangers. Zo konden we onze overwegingen van het hele proces op een rijtje zetten en onze aandacht richten op het punt waar we ons nu bevinden op onze Maristenreis en op de vraag wat onze persoonlijke zending als Marist is voor de toekomst. De punten die het meeste werden genoemd voor de toekomst waren: leken in leiderschapsfuncties, spiritualiteit, internationale connecties, zorg voor de fraters en zending aan nieuwe grenzen.

De werkwijze stimuleerde ons om creatief te zijn in het bepalen van onze aan­dachts­pun­ten voor de toekomst. Dit leidde tot een hoop plezier, gelach en gefantaseer; het meest gedenkwaardige idee was wel de “tandemtocht”: we maakten ons een voor­stel­ling van alle Maristen (fraters en leken) samen op de fiets, met een rugzak met daarin alle prachtige elementen van onze zending die ons energie geven en voldoening in ons werk als Maristen. Onze creativiteit leidde tot allerlei ideeën, een lossere omgang met elkaar, een familiaire en gedenkwaardige sfeer en vooral veel leuke momenten. Een must voor alle Maristenactiviteiten voor alle leeftijden!

Kapittel_rugzak   Kapittel_werk

Door de grote verscheidenheid van de aanwezige Maristen was er sprake van een brede basis aan kennis, waardoor een goed gefundeerd beeld ontstond van taken voor de toe­komst. De belangrijkste aanbevelingen voor de Provinciale Raad vloeiden heel na­tuur­lijk voort uit onze reis naar de toekomst.

Het Provinciaal Kapittel gaf unaniem de aanbeveling dat de Provinciale Raad zich op de volgende vijf sleutelgebieden richt:

1. Samenwerken met de CEM (Europese Maristenconferentie) om voorstellen uit te werken voor netwerken tussen scholen en projecten in Europa.

2. Vormingsprogramma’s en -bijeenkomsten plannen ter bevordering van Maris­ten­leiderschap.

3. Nieuwe structuren uitwerken om het voor alle Maristen in de Provincie ge­mak­ke­lijker te maken om samen te onderscheiden, beslissingen te nemen en te han­de­len voor de zending.

4. Manieren zoeken om projecten voor jongvolwassenen te steunen en te ont­wik­kelen.

5. Onze Maristenspiritualiteit en onze manier van Marist zijn in de wereld ver­die­pen en bevorderen.

Frater Emili vroeg ons onze aandacht te richten op vier vlakken: community (com­mu­niteit en gemeenschap), care (zorg), courage (moed) en commitment (engagement). Hij vroeg ons de moed te hebben om geëngageerd te zijn en hij nodigde ons uit risico’s te nemen en onze angsten opzij te zetten. Als ik nu naar de vijf gekozen aanbevelingen kijk, vraag ik dat we ons geëngageerd inzetten voor onze zending en creatief zijn in hoe we die ten uitvoer brengen, en dat we dat doen als Maristen samen op weg.

Aisling Demaison,
Coördinator Maristenonderwijs

Kapittel_kring

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login