19 mei 2016

Onderwijs


Start programma “Marist Student Leadership”

Onlangs ging dit programma van start op Ierse Maristenscholen als initiatief van en voor het Maristenonderwijs in West- en Midden-Europa. Het is een stimulerend nieuw programma dat leerlingen ertoe aanzet hun leidinggevende kwaliteiten te ontplooien en zo medeleerlingen te steunen en de hele gemeenschap van dienst te zijn.

Mogelijkheden om deze kwaliteiten te ontwikkelen worden geboden door een reeks leerervaringen, zowel in het dagelijkse schoolleven als ook bij gerichte initiatieven. Zo worden de leerlingen gestimuleerd een beeld van zichzelf als leider te creëren en daarbij Maristenwaarden centraal te stellen. Het programma neemt Marcellinus Champagnat als voorbeeld omdat hij naar deze waarden leefde.

De drie Ierse Maristenscholen in kwestie zijn het Moyle Park College en het Marian College in Dublin en het Marist College in Athlone. Elke school heeft een kerngroep die het programma ondersteunt en twee leraren als coördinatoren, die de deelnemers be­geleiden bij hun activiteiten als jonge leiders. Nadat op elke school veel leerlingen uit de bovenbouw zich hadden aangemeld, werden de deelnemers gekozen via een sollicita­tie­procedure. Zij kregen eerder deze maand een eerste cursus; in september is er voor de hele groep een bijeenkomst om te beginnen met hun taken als leiders.

Het Marist Student Leadership Programme staat onder leiding van Aisling Demaison, coördinator Maristenonderwijs, en alle cursusmomenten worden ondersteund door het Kinharvie Institute in Glasgow. Het programma heeft tot doel deze jonge mensen in staat te stellen om leiderschap uit te oefenen op basis van Maristenwaarden.

Click hier voor een animatie met foto’s van de eerste cursusdag:
https://animoto.com/play/AYYmx0Qz0mS8ZU4IHXcivw

Wie belangstelling voor dit programma heeft of wil dat de eigen school gaat meedoen, kan contact opnemen via a.demaison@maristeu.com . Meer informatie is te vinden op www.maristeu.com .

Logo_Marist_Education

MSL_Moyle_Park

Moyle Park College Dublin

MSL_Marian_College

Marian College Dublin

MSL_Athlone

Marist College Athlone

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login