15 november 2016

Maristen in Europa


Vergaderingen Europese Raden

Van zondag 30 oktober t/m zaterdag 5 november waren de leden van de vijf Europese Provinciale Raden bijeen in Guardamar (Spanje). Onze Provinciale Raad maakte hier­van gebruik om zelf een vergadering te houden op 30 oktober. De leden van de Alge­me­ne Raad waren van 31 oktober t/m 3 november ook aanwezig voor een uitgebreide ver­gadering van de Algemene Raad. Het XXIe Algemene Kapittel zegt daarover het vol­gende:

Door middel van een “uitgebreide vergadering” kan de Algemene Raad in volle be­zet­ting vergaderen met de Raden van een regio, met het doel de Provinciale en Dis­trictsraden te begeleiden, op de hoogte te worden gebracht van de situatie van de betreffende regio en gedeelde verantwoordelijkheid uit te oefenen voor wat be­treft de leiding van het Instituut.

De vergaderingen waren een gelegenheid om te worden geïnformeerd over wat er in het Instituut gaande is en over thema’s die tijdens het Algemeen Kapittel in september 2017 veel aandacht zullen krijgen.

extgencouncil3

Op 3 november werden de deelnemers naar Alicante gebracht, waar medewerkers en leerlingen van de middelbare Maristenschool een viering en gezellig samenzijn hadden georganiseerd, in het kader van het 200-jarig bestaan van het Instituut.

Op 4 en 5 november hielden de Europese Provinciale Raden een eigen vergadering om punten te bespreken die specifiek de Europese Provincies betreffen, waaronder het plan om een netwerk voor de Maristenzending in Europa te creëren.

Frater Brendan Geary

extgencouncil1

Fraters Nicholas Smith, Michael Schmalzl, Gerard de Haan,
Brendan Geary, Ronnie McEwan en Joe McKee (Vicaris Generaal)

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login