25 februari 2016

Maristenzending


West- en Midden-Europa kijkt naar nieuwe toekomst

Nu het Maristeninstituut zich voorbereidt op een nieuw begin, met nieuwe modellen voor leiding en begeleiding die worden voorgelegd, denkt ook de Provincie West- en Midden-Europa erover na in hoeverre zij zelf sterkere structuren en ondersteunende systemen nodig heeft voor de lange termijn.

De Algemene Raad heeft een Routekaart voor een nieuwe dageraad van de Maris­ten­zending samengesteld, waarin wordt aanbevolen om grondslagen in onze Provincies te versterken aan de hand van nieuwe modellen. Binnen Europa is het onze visie om deze gelegenheid tot verandering te benutten en een structuur voor de zending te creëren met als doel één Europa voor Maristen.

Guardamar1

De Europese commissie voor de zending, met afgevaardigden en steun uit elke Pro­vin­cie in Europa, kwam eerder deze maand bijeen om te praten over een voorgesteld mo­del. Mevrouw Aisling Demaison, de coördinator voor Maristenonderwijs, verte­gen­woordigde de Provincie West- en Midden-Europa. Het belangrijkste doel van de bij­eenkomst was het opstellen van een ontwerp voor een Europees netwerk voor Ma­ris­ten­zending. Het ontwerp wordt tijdens de vergadering van de CEM (Europese Ma­ris­tenconferentie) in mei besproken en komt ook aan bod in november tijdens de uit­ge­breide vergadering van de Provinciale Raden van Europa en de Algemene Raad.

De hoofddoelstellingen voor het nieuwe Europese model zijn dat het:

  • een Europese structuur voor leiderschap en bestuur creëert voor de Maristen­zen­ding in Europa;
  • de Maristenzending in Europa coördineert, inspireert en versterkt;
  • de Maristenidentiteit en -geest versterkt in de Europese context.

Voor het creëren van zo’n model moet er in elke fase een haalbaar tijdpad zijn en kri­tisch geëvalueerd worden. Dit zal leiden tot een overvloed aan positieve resultaten voor de Maristen in Europa, zoals een efficiënte communicatiestroom, een versterkte Ma­ristenidentiteit in Europa, een grotere hoeveelheid beschikbare middelen en een effi­ciënter gebruik van vaardigheden, om er slechts een paar te noemen. Zo zal de Ma­ris­tenzending in Europa verder tot bloei kunnen komen.

De Routekaart voor een nieuwe dageraad van de Maristenzending heeft de weg voor onze reis geplaveid; nu moeten wij onze sterke punten inventariseren, evalueren wat voor ons nodig is, en samen op pad gaan in Europa.

Guardamar2

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login