20 juli 2017

Maristenzending


Zendingsraad Provincie officieel van start

Op 2 en 3 juni vond de officiële start van de eerste Zendingsraad van de Provincie plaats in Annecy (Frankrijk). De raad is gecreëerd op basis van aanbevelingen van het Provinciaal Kapittel van april 2016 om nieuwe structuren te ontwikkelen ter bevor­de­ring van de Maristenzending in de Provincie.

De Zendingsraad bestaat uit fraters en leken en heeft tot taak de zending in de Pro­vin­cie te bevorderen en te ontwikkelen en als centraal punt te dienen voor communicatie binnen de Provincie en daarbuiten: met Europa en de congregatie. Als Provincie heb­ben we al goede relaties met veel delen van de Maristenwereld en we hopen die de ko­mende jaren uit te breiden.

De start hield in dat de leden bij elkaar kwamen om de rollen voor samenwerking en steun aan de coördinator Maristenzending duidelijk op een rij te zetten voor elk land van de Provincie. Ze bespraken hoe ze de Maristengemeenschap in de Provincie kunnen inspireren door te vergemakkelijken dat ideeën, ervaringen en middelen voor de zen­ding op de wijze van Maria worden uitgewisseld.

Provinciaal Overste Brendan Geary was bij de start aanwezig om zijn autoriteit op het vlak van leiderschap en begeleiding van de zending in de Provincie officieel te delegeren aan de Zendingsraad.

De eerste leden van de Zendingsraad zijn:

De leden van de Zendingsraad hebben er veel zin in om te gaan werken met al onze scholen, projecten en initiatieven in de Provincie en om te werken aan nieuwe en be­staande links met onze Maristengemeenschappen in Europa en daarbuiten.

Wie contact wil opnemen met een van de raadsleden, kan daartoe de bovenstaande e-mailadressen gebruiken.

Aisling Demaison

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login