25 maart 2014

Fraters en leken


Internationale bijeenkomst in Rome

Van 26 t/m 29 maart was er in het Generalaat een bijeenkomst rond het thema “leken en verbondenheid”. De bijeenkomst vond plaats op initiatief van Frater Emili Turú, Algemeen Overste, in samenwerking met het secretariaat voor de leken. Er namen meer dan 50 fraters en leken van over de hele wereld aan deel.

De afgevaardigde van onze Provincie was Frater P.J. McGowan. Hieronder zijn verslag.

Een gevoel van broederschap was kenmerkend voor de bijeenkomst. Als deelnemer voelde ik dat er iets nieuws aan het ontstaan is met onze lekencollega’s in de Maristenwereld. Zij willen heel graag partners zijn in het leven van het Maristencharisma naar de toekomst toe.

De twee doelstellingen van de bijeenkomst waren:

A) Informatie uitwisselen over de verschillende mogelijkheden van verbondenheid, op basis van de ervaringen van andere religieuze families en bestaande projecten in allerlei delen van ons eigen Instituut.

B) Een proces in gang zetten om te bedenken welke structuren van verbondenheid het meest geschikt zouden zijn voor ons Instituut, en aanbevelingen doen aan de Algemene Raad.

Op de eerste dag vertelden drie congregaties over hun ervaringen: de Marianisten, Salesianen en Piaristen. Zij hebben elk een heel sterke en goed gestructureerde verbondenheid met leken. Op dag twee werd er door onze eigen Maristen, onder wie de Champagnat-beweging, over hun ervaringen verteld en hoorden we over andere vormen van verbondenheid met leken, zoals in Canada, Australië, Zuid-Amerika en Europa.

Met behulp van Frater Emili werden vier sleutelpunten voor de ontwikkeling van de verbondenheid met leken op een rij gezet:

1) We moeten beslissen welke soort kanonieke, civiele of Maristenstructuur het meest geschikt is om het Maristencharisma te bevorderen.

2) We moeten vastleggen in welke mate leken autonoom en als partners met de fraters betrokken zijn, in welk model van verbondenheid dan ook. Over het algemeen was men van mening dat het, ongeacht de vorm die zich zal gaan ontwikkelen, een partnerschap van alle Maristen moet zijn.

3) Het is uiterst belangrijk dat we verder bouwen op de internationaliteit van de congregatie en gebruik maken van de rijke verscheidenheid die over de hele wereld te vinden is.

4) We moeten bedenken wat onze aanpak zal zijn voor wat betreft het aantal instellingen waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen; dit gezien het dalende aantal fraters in bepaalde regio’s van de Maristenwereld.

Er werd veel aandacht besteed aan het creëren van een structuur waarmee Maristen ons rijke charisma ten volle kunnen beleven. Ik vind dat er sprake is van een gezonde spanning en aanvullende werking tussen de noodzaak om onze projecten voor te bereiden op de toekomst en de aandacht die gaat naar het bevorderen van het charisma van Marcellinus Champagnat.

De bijeenkomst was het begin van een proces dat veel vertrouwen voor de toekomst geeft voor wat betreft Maristenaanwezigheid met een hart dat geen grenzen kent. We zullen zien hoe het zich verder ontwikkelt.

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login